FOOD DELIVERY BOXES : กล่องอาหารเดลิเวอรี่,กล่องอาหารประเภทต่าง ๆ

ดูหมวดย่อย คลิ๊ก... 

PLU 9531

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 15.5 x ยาว 21.5 x สูง 3.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 9314

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 4.3 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2195

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 18.5 x สูง 4.8 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2591

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 4.3 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2594

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 5 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2054

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 4278

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 16.5 x ยาว 23.5 x สูง 4.2 cm

฿ 132 ฿ 132

PLU 4276

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 14 x ยาว 22 x สูง 5.5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 4275

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 14 x ยาว 22 x สูง 5.5 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 4274

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 18.5 x ยาว 21.5 x สูง 4.5 cm

฿ 128 ฿ 128

PLU 4272

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 15 x ยาว 21 x สูง 4 cm

฿ 115 ฿ 115
Out of stock

PLU 9598

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 7.2 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 9547

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 9546

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 4.5 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 9448

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

฿ 185 ฿ 185

PLU 9449

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 9446

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11 x ก้น 8 x สูง 5.8 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 9309

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 11.5 x ยาว 16.5 x สูง 5 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 9445

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11 x ก้น 8 x สูง 5.8 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 9447

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด Dia ปาก 13 x ก้น 8 x สูง 7 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU 4224

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 11.8 cm x ก้น 8 cm x สูง 5.5 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 4222

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 18 cm x ก้น 9 cm x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65
฿ 60 ฿ 60 -8%

PLU2198

1 ห่อมี 30 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 17 x ก้น 10 x สูง 7.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 2196

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ, ขนาด กว้าง 18 x ยาว 24 x สูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 21 x ยาว 27 x สูง 4.8 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 4085

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 17.5 x ก้น 10.5 x สูง 6.3 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 4084

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14 x ก้น 7 x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 4221

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16 cm x ก้น 7.5 cm x สูง 6.5 cm

฿ 60 ฿ 60
฿ 55 ฿ 55 -8%

PLU 2069

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 11 x ยาว 17 x สูง 5.5 cm

฿ 84 ฿ 84

PLU 4125

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาดยาว 13 x กว้าง 13 x สูง 7 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 2194

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 5.4 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2489

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 4.8 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2560

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18 x ยาว 19 x สูง 4 cm

฿ 120 ฿ 120
New

PLU 2565

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 13 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 2564

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 13 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm

฿ 210 ฿ 210
New

PLU 2563

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 13 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 2550

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 3.5 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2077

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 14.0 x ยาว 20.5 x สูง 5.0 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 9544

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 12 x ก้น 9 x สูง 8.5 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 4202

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 14 x ยาว 18 x สูง 6.3 cm

฿ 145 ฿ 145
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy