| สินค้าแนะนำ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ |

| อุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับร้านเบเกอรี่ และร้านอาหาร |

กิจกรรมของเรา / ACTIVITY

CHEESE LAVA CUP WORKSHOP
SAT. 25/5/2019

CHOCOLATE FUDGE CAKE & SOFT CHOCOLATE CAKE 
 SAT. 4/5/2019