| กล่องใส่อาหารเดลิเวอรี่ |

PLU 2092

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2054

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2099

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 9448

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 9449

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 9546

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 4.5 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 9547

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 9598

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 7.2 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 7193

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 7cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2143

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 18 x ยาว 23.4 x สูง 6.5 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 2142

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 17.0 x ยาว 22.5 x สูง 6.0 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2144

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 17.0 x ยาว 22.5 x สูง 6.0 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2196

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 18 x ยาว 24 x สูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 21 x ยาว 27 x สูง 4.8 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 7192

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 5.2 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 2098

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.5 cm

฿ 88 ฿ 88

PLU 2470

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.5 x ยาว 18.5 x สูง 4.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2120

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.3 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 7203

1 ห่อมี 25 ชุด| 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.0 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 9187

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาดกว้าง 14 cm x ยาว 19 cm x สูง 5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 9186

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาดกว้าง 14 x ยาว 19 x สูง 5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 5577

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด กว้าง 11.0 x ยาว 15.5 x สูง 6.5 cm

฿ 108 ฿ 108

PLU 2566

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15.5 x ก้น 12 x สูง 4.5 cm

฿ 155 ฿ 155

PLU 9446

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11 x ก้น 8 x สูง 5.8 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU2198

1 ห่อมี 30 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 17 x ก้น 10 x สูง 7.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 4222

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 18 cm x ก้น 9 cm x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65
฿ 60 ฿ 60 -8%

PLU 4221

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16 cm x ก้น 7.5 cm x สูง 6.5 cm

฿ 60 ฿ 60
฿ 55 ฿ 55 -8%

PLU 2431

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia.ปาก 15 x ก้น 11.5 x สูง 6.2 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2430

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia.ปาก 11.5 x ก้น 7 x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65

| บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย |

PLU 9335

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9334

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 13 x ยาว 18.5 x สูง 7 cm.

฿ 120 ฿ 120

PLU 9406

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 23.5 x สูง 6 cm

฿ 275 ฿ 275

PLU 9401

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 9333

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 17 x ฐาน 8.5 x สูง 6 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 9340

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. 23 x สูง 2 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9369

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 11 x ฐาน 8.8 x สูง 8.3cm (ใช้คู่กับฝา PLU 9451)

฿ 125 ฿ 125

PLU 9367

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 14 x ฐาน 11.2 x สูง 8.5 cm (ใช้ร่วมกับฝา PLU 9394)

฿ 145 ฿ 145

PLU 9362

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 10.7 xยาว 15.5 xสูง 5.7cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9351

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาด กว้าง 11 x ยาว 16 x สูง 7 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9397

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 19.2 xยาว 19.2 x สูง 6.0 cm.

฿ 245 ฿ 245

PLU 9396

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 7.5 x ยาว 22.5 x สูง 7 cm

฿ 145 ฿ 145

| แก้วพลาสติกเครื่องดื่มเย็น TAKEAWAY |

PLU 1102

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 cm x สูง 12 cm

฿ 95 ฿ 95
฿ 70 ฿ 70 -26%

PLU 2394

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 cm x ก้น 6.0 cm x สูง 12 cm | เมื่อซื้อแก้ว PET ใส PLU 2394 , 2395 ครบ 2 ห่อ แถมฟรี ! ฝาโดมตัด (PLU 8105) 1 ห่อ

฿ 85 ฿ 85

PLU 2923

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9.8 cm x ก้น DIA. 5.0 cm x สูง 11 cm

฿ 65 ฿ 65
฿ 50 ฿ 50 -23%

PLU 2924

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9.8 cm x ก้น DIA. 5 cm x สูง 14 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 2381

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก DIA. 9.5 x ก้น DIA. 6 x สูง 12.5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2379

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก DIA. 8.5 x ก้น DIA. 5.3 x สูง 9.7 cm

฿ 26 ฿ 26

PLU 2380

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก DIA. 8.5 cm x ก้น DIA. 5.5 cm x สูง 11.5 cm

฿ 28 ฿ 28

PLU 7709

1 ห่อมี 200 กรัม | กว้าง 4 x ยาว 14 นิ้ว

฿ 24 ฿ 24

| แก้วกระดาษเครื่องดื่มร้อน TAKEAWAY |

PLU 2727

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 7.8 x ฐาน Dia. 5.0 x สูง 9.3 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 2312

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 11.3 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2702

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 11.3 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2221

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 11 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 2710

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ, ขนาดปลอก Dia. บน 7.3 x Dia. ล่าง 6.0 x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2703

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.4 cm x ยาว 22.4 x สูง 6 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 2224

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 13.5 cm

฿ 135 ฿ 135

| ถ้วยกระดาษชานอ้อย, กระดาษคราฟท์ |

PLU 1941

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 10 x ฐาน 7.5 x สูง 10 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 1942

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9.5 x สูง 8 cm

฿ 130 ฿ 130