| โปรโมชั่นไอเท็มคราฟท์ ราคาพิเศษ 2 ส.ค. 66 - 1 ต.ค. 66 |

| กลุ่มสินค้าแนะนำ |

| กล่องพลาสติกใส่อาหารเดลิเวอรี่ |

PLU 2092

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

Sold 304 items

฿98 ฿98
 

 

PLU 9448

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

Sold 37 items

฿185 ฿185
 

 

PLU 9449

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

Sold 2 items

฿185 ฿185
 

 

PLU 9547

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 5 cm

Sold 259 items

฿75 ฿75
 

 

PLU 9598

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 7.2 cm

Sold 59 items

฿90 ฿90
 

 

PLU 7193

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 7cm

Sold 41 items

฿130 ฿130
 

 

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm ***ตัวกล่องเข้าไมโครเวฟได้ ยกเว้นฝา

Sold 127 items

฿140 ฿140
 

 

PLU 2196

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด กว้าง 18 x ยาว 24 x สูง 5.5 cm

Sold 35 items

฿130 ฿130
 

 

PLU 2197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ, ขนาด กว้าง 21 x ยาว 27 x สูง 4.8 cm ***ตัวกล่องเข้าไมโครเวฟได้ ยกเว้นฝา

Sold 296 items

฿210 ฿210
 

 

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4cm

Sold 49 items

฿100 ฿100
 

 

PLU 7192

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 5.2 cm

Sold 97 items

฿112 ฿112
 

 

PLU 2098

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.5 cm

Sold 82 items

฿92 ฿92
 

 

PLU 2470

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 18.5 x สูง 4.5 cm

Sold 45 items

฿128 ฿128
 

 

PLU 9540

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ ขนาด : กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5 cm

Sold 13 items

฿420 ฿420
 

 

PLU 7203

1 ห่อมี 25 ชุด| 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.0 cm (โปรโมชั่นราคาพิเศษ 1-31 ธันวาคม 2565)

Sold 0 items

฿85 ฿85
 

 

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5 cm (อุ่นด้วยไมโครเวฟได้ที่อุณหภูมิ 5 - 90 ํC)

Sold 157 items

฿90 ฿90
 

 

PLU2198

1 ห่อมี 30 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 17 x ก้น 10 x สูง 7.5 cm

Sold 33 items

฿175 ฿175
 

 

| บรรจุภัณฑ์กระดาษปลอดภัย |

PLU 9411

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 21 ห่อ, ขนาด กว้าง 10 x ยาว 13.5 x สูง 5.5 cm

Sold 12 items

฿95 ฿95
 

 

PLU 9351

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาด กว้าง 11 x ยาว 16 x สูง 7 cm

Sold 10 items

฿120 ฿120
 

 

PLU 9362

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 10.7 xยาว 15.5 xสูง 5.7cm

Sold 33 items

฿110 ฿110
 

 

PLU 9396

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 7.5 x ยาว 22.5 x สูง 7 cm

Sold 2 items

฿158 ฿158
 

 

PLU 9397

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 19.2 xยาว 19.2 x สูง 6.0 cm.

Sold 3 items

฿250 ฿250
 

 

PLU 9369

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 11 x ฐาน 8.8 x สูง 8.3cm (ใช้คู่กับฝา PLU 9451)

Sold 3 items

฿145 ฿145
 

 

PLU 9367

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 14 x ฐาน 11.2 x สูง 8.5 cm (ใช้ร่วมกับฝา PLU 9394)

Sold 14 items

฿160 ฿160
 

 

PLU 9371

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ฐาน 7.2 x สูง 6.3 cm.

Sold 23 items

฿85 ฿85
 

 

PLU 9393

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ฐาน 7.2 x สูง 6.3cm

Sold 38 items

฿105 ฿105
 

 

PLU 9392

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 11 x ฐาน 8.8 x สูง 8.3cm

Sold 13 items

฿150 ฿150
 

 

PLU 9391

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 14 x ฐาน 11.2 x สูง 8.5 cm  (ใช้คู่กับฝา PLU 9394)

Sold 76 items

฿160 ฿160
 

 

PLU 9394

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 14 x สูง 0.8 cm.

Sold 28 items

฿128 ฿128
 

 

PLU 9451

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 11 .3 x สูง 0.8 cm

Sold 4 items

฿80 ฿80
 

 

PLU 9470

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 0.6 x ยาว 21 cm

Sold 16 items

฿85 ฿85
 

 

| บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายจากเยื่อพืช |

PLU 8883

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 19 x สูง 4.9 cm (กล่องไม่รวมฝา)

Sold 0 items

฿185 ฿185
 

 

PLU 8876

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 19.0 x ยาว 24.5 x สูง 2.0 cm

Sold 0 items

฿258 ฿258
 

 

PLU 8870

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 17.2 x ยาว 22.2 x สูง 4 cm (กล่องไม่รวมฝา)

Sold 4 items

฿310 ฿310
 

 

PLU 8855

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด กว้าง 14.5 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm

Sold 3 items

฿150 ฿150
 

 

PLU 8859

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 15.5 x ยาว 23 x สูง 5.5 cm

Sold 0 items

฿310 ฿310
 

 

PLU 9376

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 20 x ยาว 22 x สูง 7 cm

Sold 1 items

฿365 ฿365
 

 

PLU 9403

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 19.6 x สูง 1.8 cm.

Sold 5 items

฿115 ฿115
 

 

PLU 8863

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. ปาก 17 cm x Dia. ก้น 7 cm (ชามไม่รวมฝา)

Sold 0 items

฿130 ฿130
 

 

| แก้วพลาสติกเครื่องดื่มเย็น TAKEAWAY |

PLU 2924

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9.8 cm x ก้น DIA. 5 cm x สูง 14 cm

Sold 21 items

฿70 ฿70
 
Out of stock

 

PLU 2381

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก DIA. 9.5 x ก้น DIA. 6 x สูง 12.5 cm

Sold 355 items

฿86 ฿86
 

 

PLU 2380

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก DIA. 8.5 cm x ก้น DIA. 5.5 cm x สูง 11.5 cm

Sold 100 items

฿28 ฿28
 

 

PLU 7709

1 ห่อมี 200 กรัม | ขนาดกว้าง 4 x ยาว 14 นิ้ว

Sold 376 items

฿28 ฿28
 

 

| แก้วกระดาษเครื่องดื่มร้อน TAKEAWAY |

PLU 2727

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 7.8 x ฐาน Dia. 5.0 x สูง 9.3 cm

Sold 164 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 2221

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 11 cm

Sold 38 items

฿135 ฿135
 

 

PLU 2703

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.4 cm x ยาว 22.4 x สูง 6 cm

Sold 2 items

฿260 ฿260
 

 

PLU 2733

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA ปาก 9.0 x ก้น DIA 6.0 x สูง 11 cm

Sold 0 items

฿100 ฿100
 

 

| บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่และขนมหวาน |

PLU 8482

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 48 ห่อ | กว้าง 10 x ยาว 10 x สูง 4.1 cm

Sold 1 items

฿60 ฿60
 

 

PLU 10084

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W 6.5 x L 9.5 x H 4.5 cm

Sold 5 items

฿30 ฿30