| สินค้าแนะนำ |

| แก้วพลาสติกเครื่องดื่มเย็น TAKEAWAY |

PLU 2924

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9.8 cm x ก้น DIA. 5 cm x สูง 14 cm

Sold 21 items

฿70 ฿70
 

 

PLU 2381

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก DIA. 9.5 x ก้น DIA. 6 x สูง 12.5 cm

Sold 349 items

฿86 ฿86
 

 

PLU 2379

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก DIA. 8.5 x ก้น DIA. 5.3 x สูง 9.7 cm

Sold 40 items

฿26 ฿26
 

 

PLU 2380

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก DIA. 8.5 cm x ก้น DIA. 5.5 cm x สูง 11.5 cm

Sold 83 items

฿28 ฿28
 

 

PLU 7709

1 ห่อมี 200 กรัม | ขนาดกว้าง 4 x ยาว 14 นิ้ว

Sold 376 items

฿28 ฿28
฿25 ฿25 -11%
 

 

| แก้วกระดาษเครื่องดื่มร้อน TAKEAWAY |

PLU 2727

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 7.8 x ฐาน Dia. 5.0 x สูง 9.3 cm

Sold 158 items

฿55 ฿55
 

 

PLU 2221

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 11 cm

Sold 38 items

฿135 ฿135
 

 

PLU 2703

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.4 cm x ยาว 22.4 x สูง 6 cm

Sold 2 items

฿260 ฿260
 

 

PLU 2733

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA ปาก 9.0 x ก้น DIA 6.0 x สูง 11 cm

Sold 0 items

฿100 ฿100
 

 

| กล่องกระดาษคราฟท์ใส่อาหาร |

PLU 1661

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 16.5 x ยาว 22.0 x สูง 6.5 cm

Sold 3 items

฿460 ฿460
 

 

PLU 1659

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาดกว้าง 14.0 x ยาว 20.0 x สูง 5.0 cm

Sold 9 items

฿365 ฿365
 

 

PLU 1660

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 15.0 x ยาว 21.0 x สูง 5.5 cm

Sold 3 items

฿395 ฿395
 

 

PLU 1658

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 13.0 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm

Sold 17 items

฿315 ฿315
 

 

PLU 1662

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 13.5 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm

Sold 2 items

฿385 ฿385
 

 

PLU 1663

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 14.0 x ยาว 20.0 x สูง 5.0 cm

Sold 7 items

฿410 ฿410
 

 

| ถ้วยกระดาษคราฟท์ใส่อาหาร |

PLU 1941

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 10 x ฐาน 7.5 x สูง 10 cm

Sold 0 items

฿165 ฿165
 

 

PLU 1942

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9.5 x สูง 8 cm

Sold 13 items

฿130 ฿130
 

 

PLU 1943

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14 x ฐาน 11.5 x สูง 7.5 cm

Sold 170 items

฿150 ฿150
 

 

PLU 1654

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 18.5 x ฐาน 16.5 x สูง 7 cm

Sold 38 items

฿210 ฿210
 

 

PLU 1653

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16.5 x ฐาน 114 x สูง 6.5 cm

Sold 16 items

฿190 ฿190