| กลุ่มสินค้าแนะนำ |

| กล่องอาหารพลาสติกเดลิเวอรี่ |

PLU 9540

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาดกว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5 cm

Sold 16 items

฿420 ฿420
 

 

PLU 9541

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ ขนาดกว้าง 20.8 x ยาว 25.3 x สูง 8 cm

Sold 30 items

฿420 ฿420
 

 

PLU 2143

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 18 x ยาว 23.4 x สูง 6.5 cm

Sold 54 items

฿205 ฿205
 

 

PLU 2142

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 17.0 x ยาว 22.5 x สูง 6.0 cm

Sold 32 items

฿205 ฿205
 

 

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm ***ตัวกล่องเข้าไมโครเวฟได้ ยกเว้นฝา

Sold 128 items

฿120 ฿120
 

 

PLU 2181

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm (ฝามีช่องใส่แพคช้อนส้อม)

Sold 0 items

฿120 ฿120
 

 

PLU 2196

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาด กว้าง 18 x ยาว 24 x สูง 5.5 cm

Sold 35 items

฿130 ฿130
 

 

PLU 2197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ, ขนาด กว้าง 21 x ยาว 27 x สูง 4.8 cm (ตัวกล่องเข้าไมโครเวฟได้ ยกเว้นฝา)

Sold 464 items

฿190 ฿190
 

 

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4.0 cm

Sold 49 items

฿100 ฿100
 

 

PLU 2470

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 18.5 x สูง 4.5 cm

Sold 112 items

฿128 ฿128
 

 

PLU 9598

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13.0 x ยาว 19.5 x สูง 7.2 cm

Sold 59 items

฿85 ฿85
 

 

PLU 9547

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13.0 x ยาว 19.5 x สูง 5.0 cm

Sold 259 items

฿70 ฿70
 

 

| ถ้วยกระดาษคราฟท์ใส่อาหาร |

PLU 1941

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด ปาก Dia. 10.0 x ก้น Dia. 7.5 x สูง 10.0 cm

Sold 0 items

฿165 ฿165
 

 

PLU 1942

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาดปาก Dia.11.5 x ฐาน 9.5 x สูง 8.0 cm

Sold 14 items

฿130 ฿130
 

 

PLU 1943

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 9 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 14.0 x ก้น Dia.11.5 x สูง 7.5 cm

Sold 280 items

฿150 ฿150
 

 

PLU 1654

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1ลังมี 7 ห่อ, ขนาดปาก Dia 18.5 x ฐาน Dia. 16.5 x สูง 7.0 cm (รวมปิดฝา)

Sold 39 items

฿205 ฿205
 

 

PLU 1653

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 9 ห่อ, ขนาดปาก Dia 17.0 x ฐาน Dia.14.5 x สูง 8.5 cm (รวมปิดฝา)

Sold 16 items

฿185 ฿185
 

 

PLU 1687

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 11 ห่อ, ขนาดปาก Dia 15.0 x ฐาน Dia. 13.0 x สูง 8.5 cm (รวมปิดฝา)

Sold 26 items

฿170 ฿170
 

 

PLU 1686

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 11 ห่อ, ขนาด ปาก Dia 15.0 x ฐาน Dia. 13.0 x สูง 6.5 cm (รวมปิดฝา)

Sold 74 items

฿155 ฿155
 

 

PLU 1671

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9 x สูง 11 cm

Sold 3 items

฿330 ฿330
 

 

PLU 1672

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9.5 x สูง 13 cm

Sold 6 items

฿345 ฿345
 

 

PLU 1670

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 7 ห่อ ปาก 9.5 x ฐาน 7.5 x สูง 10.5 cm

Sold 21 items

฿274 ฿274
 

 

| กล่องกระดาษคราฟท์ใส่อาหาร |

PLU 1661

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 16.5 x ยาว 22.0 x สูง 6.5 cm

Sold 4 items

฿460 ฿460
 

 

PLU 1659

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาดกว้าง 14.0 x ยาว 20.0 x สูง 5.0 cm (รวมปิดฝา)

Sold 11 items

฿365 ฿365
 

 

PLU 1660

1 ห่อมี 50 ชุด | กว้าง 15.0 x ยาว 21.0 x สูง 5.5 cm

Sold 8 items

฿395 ฿395
 

 

PLU 1658

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 13.0 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm (รวมปิดฝา)

Sold 18 items

฿315 ฿315
 

 

PLU 1662

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 13.5 x ยาว 17.0 x สูง 4.5 cm (รวมปิดฝา)

Sold 2 items

฿385 ฿385
 

 

PLU 1663

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 14.0 x ยาว 20.0 x สูง 5.0 cm (รวมปิดฝา)

Sold 8 items

฿410 ฿410
 

 

PLU_2313

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 4.5 cm (รวมปิดฝา)

Sold 0 items

฿260 ฿260
 

 

PLU 2314

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.7 cm (รวมปิดฝา)

Sold 0 items

฿275 ฿275
 

 

PLU 2315

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 17.5 x สูง 7.5 cm (รวมปิดฝา)

Sold 0 items

฿290 ฿290
 

 

PLU 2300

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 14.7 x ยาว 14.7 x สูง 5.9 cm (รวมปิดฝา)

Sold 0 items

฿175 ฿175
 

 

PLU 2301

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 15.7 x ยาว 15.7 x สูง 6.3 cm (รวมปิดฝา)

Sold 0 items

฿210 ฿210
 

 

PLU 2302

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.5 x ยาว 18.5 x สูง 6.7 cm (รวมปิดฝา)

Sold 0 items

฿265 ฿265
 

 

PLU 2299

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 13.0 x ยาว 13.0 x สูง 5.3 cm (รวมปิดฝา)

Sold 0 items

฿145 ฿145
 

 

| บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่และขนมหวาน |

PLU 8482

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 48 ห่อ | กว้าง 10 x ยาว 10 x สูง 4.1 cm

Sold 1 items

฿60 ฿60
 

 

PLU 10084

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W 6.5 x L 9.5 x H 4.5 cm

Sold 5 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 10105

1 ห่อมี 10 ชิ้น | W 6.5 x L 9.6 x H 4.5 cm

Sold 12 items

฿30 ฿30
 

 

PLU 11133

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 56 ห่อ, ขนาด กว้าง 7.5 x ยาว 10.5 x สูง 4.5 cm

Sold 2 items

฿38 ฿38
 

 

PLU 10004

1 ห่อมี 10 ชุด | 1 ลังมี 65 ห่อ ปาก 5.8 x ก้น 4.8 x สูง 7

Sold 2 items

฿28 ฿28
 

 

PLU 10104

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 42 ห่อ, ขนาดกว้าง 8.0 x ยาว 28.0 x สูง 7.0cm

Sold 2 items

฿50 ฿50
 

 

PLU 2650

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 11 x ฐาน 9 x สูง 10.3 cm

Sold 47 items

฿112 ฿112
 

 

PLU 2624

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.2 x ยาว 11.2 x สูง 11.2 cm

Sold 0 items

฿157 ฿157
 

 

PLU 5249

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ, ขนาดกว้าง 8.5 x ยาว 12.5 x สูง 6.5 cm

Sold 7 items

฿58 ฿58
 

 

PLU 10602

1 ห่อมี 100 ชิ้น | กว้าง 16 x ยาว 24 x ก้น 4 cm

Sold 0 items

฿450 ฿450
 

 

PLU 8370

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาด กว้าง 13 x สูง 21 x ความหนา 7 cm.

Sold 22 items

฿115 ฿115
 

 

PLU 8373

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาด กว้าง 13 x สูง 21 x ความหนา 7 cm.

Sold 25 items

฿120 ฿120
 

 

| ข้อมูลข่าวสารและบริการ |

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy