| สินค้าใหม่ |

New

PLU 9477

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 13 x ฐาน 11 x สูง 5.5 cm.

฿ 80 ฿ 80
New

PLU 9486

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 15 x ฐาน 12.5 x สูง 7.5 cm.

฿ 125 ฿ 125
New

PLU 9483

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 13 x ฐาน 10.5 x สูง 9.5 cm.

฿ 110 ฿ 110
New

PLU 9485

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 13 x ฐาน 10.7 x สูง 12.3 cm.

฿ 120 ฿ 120

| กล่องใส่อาหารเดลิเวอรี่ |

PLU 9187

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 14.0 x ยาว 19.0 x สูง 5.0 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 9540

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาด : กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5 cm.

฿ 420 ฿ 420

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5 cm.

฿ 70 ฿ 70

PLU 7203

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.0 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 7192

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2, ก้น 17.5, สูง 5.2cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 2120

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.3 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2098

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.5 cm

฿ 82 ฿ 82

PLU 9186

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 14 x ยาว 19 x สูง 5cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 4064

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ปาก 18.0 x ก้น 8.5 x สูง 7.0 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 2184

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.5 cm.

฿ 95 ฿ 95

PLU 2143

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 18 x ยาว 23.4 x สูง 6.5 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 2142

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 17.0 x ยาว 22.5 x สูง 6.0 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm.

฿ 140 ฿ 140

PLU 2181

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 2144

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 22.5 x สูง 6 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 2432

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด (DIA.)ปาก 15 x (DIA.)ก้น10 x สูง(H) 8.8 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 2431

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 15 x ก้น 11.5 x สูง 6.2 cm.

฿ 95 ฿ 95

PLU 2430

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 11.5 x ก้น 7 x สูง 6.5 cm.

฿ 65 ฿ 65

PLU 2429

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 11.7 x ก้น 7.2 x สูง 4.5 cm.

฿ 60 ฿ 60

| บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย |

PLU 9335

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9334

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 13 x ยาว 18.5 x สูง 7 cm.

฿ 120 ฿ 120

PLU 9406

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 23.5 x สูง 6 cm

฿ 275 ฿ 275

PLU 9401

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 5cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 9333

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 17 x ฐาน 8.5 x สูง 6 cm.

฿ 105 ฿ 105

PLU 9340

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง 23 x สูง 2 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9369

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 11 x ฐาน 8.8 x สูง 8.3cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 9367

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 14 x ฐาน 11.2 x สูง 8.5 cm.

฿ 130 ฿ 130

PLU 9362

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 10.7 xยาว 15.5 xสูง 5.7cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 9396

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 7.5 x ยาว 22.5 x สูง 7 cm.

฿ 135 ฿ 135

PLU 9397

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 19.2 xยาว 19.2 x สูง 6.0 cm.

฿ 235 ฿ 235
New

PLU 9467

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ กว้าง 12.5 xยาว 23.5 xสูง 5 cm

฿ 200 ฿ 200

| กล่องใส่สลัด แซนวิช ผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง |

PLU 5219

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ ยาว 13.8 x กว้าง 10.3 x สูง 5.5 cm.

฿ 160 ฿ 160

PLU 5070

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ยาว 17.5 x กว้าง 11.5 x สูง 5.5 cm.

฿ 180 ฿ 180

PLU 5231

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 15.0 x ยาว 15.0 x สูง 7.5 cm.

฿ 120 ฿ 120

PLU 5211

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ ยาว 13.5 x กว้าง 18.5 x สูง 7.5 cm.

฿ 320 ฿ 320

PLU 4306

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 17.8 x สูง 7.4 cm.

฿ 185 ฿ 185

PLU 5022

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ยาว 14 x กว้าง 4.5 x สูง 10cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 5577

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ขนาด กว้าง 11.0 x ยาว 15.5 x สูง 6.5 cm

฿ 120 ฿ 120

| บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มและเบเกอรี่ |

PLU 2380

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 85mm, ก้น 5.5cm, สูง 11.5cm

฿ 28 ฿ 28

PLU 2381

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 95mm, ก้น 6cm, สูง 12.5cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2986

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 98mm, ก้น 5.2cm, สูง 11cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2987

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 98mm, ก้น 5cm, สูง 13.5cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 7709

1 ห่อมี 200 กรัม | 1 ลังมี 150 ห่อ ขนาด กว้าง 4 x ยาว 14 inch.

฿ 22 ฿ 22

PLU 8482

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 48 ห่อ | กว้าง 10 x ยาว 10 x สูง 4.1 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 8286

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 14 ห่อ | ขนาด กว้าง 8.5 x ยาว 13 x สูง 7 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 10004

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ ปาก 5.8 x ก้น 4.8 x สูง 7

฿ 28 ฿ 28

PLU 10084

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W6.5 x L9.5 x H4.5 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 10105

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W6.5 x L9.6 x H4.5 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 10104

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 42 ห่อ กว้าง 8 x ยาว 28 x สูง 7cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 5570

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 12.5 x สูง 6.5 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 8373

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาด กว้าง 13 x สูง 21 x ความหนา 7 cm.

฿ 120 ฿ 120

PLU 8370

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาด กว้าง 13 x สูง 21 x ความหนา 7 cm.

฿ 115 ฿ 115

PLU 10602

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 4 x ยาว 16 x สูง 24 cm.

฿ 450 ฿ 450

PLU 10582

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 12 x ยาว 20 cm.

฿ 250 ฿ 250

PLU 3369

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 x สูง 11.4 cm.

฿ 69 ฿ 69

PLU 2650

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 11 x ฐาน 9 x สูง 10.3 cm.

฿ 110 ฿ 110

PLU 2688

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 11.3 x ยาว 11.3 x สูง 8.5 cm.

฿ 130 ฿ 130

PLU 2624

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.2 x ยาว 11.2 x สูง 11.2 cm

฿ 155 ฿ 155

| อุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับร้านเบเกอรี่ และร้านอาหาร |

PLU 7992

ทำขนมและอาหารได้อย่างมืออาชีพ มาตรฐานอุตสาหกรรม กำลังไฟ 3.2 kW พร้อม Upper heat และ Lower heat จัดส่งฟรีใน กทม.และปริมณฑล

฿ 59,000 ฿ 59,000
฿ 44,000 ฿ 44,000 -25%

| ดูกลุ่มสินค้าทั้งหมด |