| กล่องใส่อาหารเดลิเวอรี่ |

PLU 2092

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2054

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2099

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 9448

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 9449

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 9546

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 4.5 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 9547

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 9598

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 7.2 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 7193

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 7cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2143

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 18 x ยาว 23.4 x สูง 6.5 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 2142

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 17.0 x ยาว 22.5 x สูง 6.0 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2144

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 17.0 x ยาว 22.5 x สูง 6.0 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 21 x ยาว 27 x สูง 4.8 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 7192

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 5.2 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 2098

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.5 cm

฿ 97 ฿ 97

PLU 2470

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.5 x ยาว 18.5 x สูง 4.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 9540

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ ขนาด : กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5 cm

฿ 420 ฿ 420

PLU 2120

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.3 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 7203

1 ห่อมี 25 ชุด| 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 4.0 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 9446

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11 x ก้น 8 x สูง 5.8 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU2198

1 ห่อมี 30 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 17 x ก้น 10 x สูง 7.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 4222

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 18 cm x ก้น 9 cm x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65
฿ 60 ฿ 60 -8%

PLU 4221

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16 cm x ก้น 7.5 cm x สูง 6.5 cm

฿ 60 ฿ 60
฿ 55 ฿ 55 -8%

PLU 2431

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia.ปาก 15 x ก้น 11.5 x สูง 6.2 cm

฿ 95 ฿ 95

| บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายจากเยื่อพืช |

New

PLU 8867

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 13.6 cm

฿ 185 ฿ 185
New

PLU 8868

ห่อละ 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 9 ก้น 6 สูง 16.7 cm

฿ 240 ฿ 240
New

PLU 8885

1 ห่อมี 16 ชิ้นมี ถาด 1 ชิ้น / แก้ว 3 ชิ้น / ถ้วยน้ำจิ้ม 3 ชิ้น / จาน 3 ชิ้น / ตะเกียบ 3 ชิ้น / ช้อน 3 ชิ้น | 1 ลังมี 36 ห่อ

฿ 45 ฿ 45
New

PLU 8883

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 19 x สูง 4.9 cm (กล่องไม่รวมฝา)

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 8876

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 19.0 x ยาว 24.5 x สูง 2.0 cm

฿ 210 ฿ 210
New

PLU 8870

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 17.2 x ยาว 22.2 x สูง 4 cm (กล่องไม่รวมฝา)

฿ 275 ฿ 275
New

PLU 8855

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด กว้าง 14.5 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm

฿ 135 ฿ 135
New

PLU 8859

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 15.5 x ยาว 23 x สูง 5.5 cm

฿ 265 ฿ 265

PLU 9376

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 20 x ยาว 22 x สูง 7 cm.

฿ 340 ฿ 340

PLU 9403

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 19.6 x สูง 1.8 cm.

฿ 100 ฿ 100
New

PLU 8863

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. ปาก 17 cm x Dia. ก้น 7 cm (ชามไม่รวมฝา)

฿ 115 ฿ 115

| บรรจุภัณฑ์กระดาษปลอดภัย |

PLU 9411

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 10 x ยาว 13.5 x สูง 5.5 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 9351

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาด กว้าง 11 x ยาว 16 x สูง 7 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9362

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 10.7 xยาว 15.5 xสูง 5.7cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9396

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 7.5 x ยาว 22.5 x สูง 7 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 9397

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 19.2 xยาว 19.2 x สูง 6.0 cm.

฿ 245 ฿ 245

PLU 9369

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 11 x ฐาน 8.8 x สูง 8.3cm (ใช้คู่กับฝา PLU 9451)

฿ 125 ฿ 125

PLU 9367

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 14 x ฐาน 11.2 x สูง 8.5 cm (ใช้ร่วมกับฝา PLU 9394)

฿ 145 ฿ 145

PLU 9371

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ฐาน 7.2 x สูง 6.3 cm.

฿ 80 ฿ 80

PLU 9393

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9 x ฐาน 7.2 x สูง 6.3cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 9392

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 11 x ฐาน 8.8 x สูง 8.3cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 9391

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 14 x ฐาน 11.2 x สูง 8.5 cm  (ใช้คู่กับฝา PLU 9394)

฿ 145 ฿ 145

PLU 9394

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 14 x สูง 0.8 cm.

฿ 100 ฿ 100

PLU 9451

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA.ปาก 11 .3 x สูง 0.8 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 9470

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 0.6 x ยาว 21 cm

฿ 110 ฿ 110

| แก้วพลาสติกเครื่องดื่มเย็น TAKEAWAY |

PLU 1102

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.8 cm x สูง 12 cm

฿ 92 ฿ 92
฿ 70 ฿ 70 -24%

PLU 2394

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 9.8 cm x ก้น 6.0 cm x สูง 12 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2923

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9.8 cm x ก้น DIA. 5.0 cm x สูง 11 cm

฿ 65 ฿ 65
฿ 50 ฿ 50 -23%

PLU 2924

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9.8 cm x ก้น DIA. 5 cm x สูง 14 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 2381

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก DIA. 9.5 x ก้น DIA. 6 x สูง 12.5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2379

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก DIA. 8.5 x ก้น DIA. 5.3 x สูง 9.7 cm

฿ 26 ฿ 26

PLU 2380

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก DIA. 8.5 cm x ก้น DIA. 5.5 cm x สูง 11.5 cm

฿ 28 ฿ 28

PLU 7709

1 ห่อมี 200 กรัม | กว้าง 4 x ยาว 14 นิ้ว

฿ 24 ฿ 24

| แก้วกระดาษเครื่องดื่มร้อน TAKEAWAY |

PLU 2727

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 7.8 x ฐาน Dia. 5.0 x สูง 9.3 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 2312

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 11.3 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2702

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 11.3 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2221

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 11 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 2710

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 30 ห่อ, ขนาดปลอก Dia. บน 7.3 x Dia. ล่าง 6.0 x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2703

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.4 cm x ยาว 22.4 x สูง 6 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 2224

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 13.5 cm

฿ 135 ฿ 135

| ถ้วยกระดาษชานอ้อย, กระดาษคราฟท์ |

PLU 1941

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 10 x ฐาน 7.5 x สูง 10 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 1942

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9.5 x สูง 8 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 1943

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14 x ฐาน 11.5 x สูง 7.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 1683

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 9 x ฐาน 7.5 x สูง 8.5 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 1684

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 9.5 x ฐาน 7.5 x สูง 10.5 cm

฿ 274 ฿ 274

PLU 1685

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9 x สูง 11 cm

฿ 330 ฿ 330

PLU 1654

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 18.5 x ฐาน 16.5 x สูง 7 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 1687

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15 x ฐาน 12.5 x สูง 8 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 1686

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด Dia ปาก 15 x ฐาน 12.5 x สูง 6 cm

฿ 170 ฿ 170

PLU 1679

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16.5 x ฐาน 14.5 x สูง 2.5 cm

฿ 84 ฿ 84

PLU 1678

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15 x ฐาน 13 x สูง 2.5 cm

฿ 67 ฿ 67

PLU 1680

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15 x ฐาน 13 x สูง 2.5 cm

฿ 67 ฿ 67

PLU 1668

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 9 x ฐาน 7.5 x สูง 6 cm

฿ 245 ฿ 245

PLU 1669

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 9 x ฐาน 7.5 x สูง 8.5 cm

฿ 260 ฿ 260

PLU 1671

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9 x สูง 11 cm

฿ 330 ฿ 330

PLU 1672

1 ห่อมี 50 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11.5 x ฐาน 9.5 x สูง 13 cm

฿ 345 ฿ 345

PLU 1670

1 ห่อมี 50 ชุด | 1 ลังมี 7 ห่อ ปาก 9.5 x ฐาน 7.5 x สูง 10.5 cm

฿ 274 ฿ 274

| กล่องกระดาษคราฟท์ |