| สินค้าแนะนำ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ |

| อุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับร้านเบเกอรี่ และร้านอาหาร |

กิจกรรมของเรา / ACTIVITY

 ASIAN BEVERAGE & DESSERT SOLUTION WORKSHOP
SAT. 15/6/2019

BUN MILKY SWEET BUTTER WORKSHOP
 SAT. 22/6/2019