กล่องอาหารเดลิเวอรี่

PLU 9145

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.7 x ยาว 17 x สูง 5.4cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 9187

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | กว้าง 14 x ยาว 19 x สูง 5 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 9540

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ, ขนาดมิติรวม : กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5 cm

฿ 420 ฿ 420

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 2184

1ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.5cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 7203

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 4cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 7192

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2, ก้น 17.5, สูง 5.2cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4cm

฿ 100 ฿ 100

| สินค้าแนะนำ |

PLU 2143

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 18 x ยาว 23.4 x สูง 6.5 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 18 x ยาว 24x สูง 4 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 2142

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 22.5 x สูง 6 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 2144

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 22.5 x สูง 6 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 4064

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ปาก 18 x ก้น 8.5 x สูง 7cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2701

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 80 x ก้น 52 x สูง 93 mm

฿ 75 ฿ 75

PLU 2986

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 98mm, ก้น 5.2cm, สูง 11cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 10085

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W7.5 x L10.5 x H4.5 cm

฿ 38 ฿ 38

| บรรจุภัณฑ์ย่อยสลาย |

PLU 9401

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 5cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 9333

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 17 x ฐาน 8.5 x สูง 6 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 9362

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 10.7 xยาว 15.5 xสูง 5.7cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 9367

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 14 x ฐาน 11.2 x สูง 8.5cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 9335

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 9334

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 13 x ยาว 18.5 x สูง 7 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 9406

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 23.5 x สูง 6 cm

฿ 275 ฿ 275

PLU 9340

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 23 x สูง 2 cm

฿ 110 ฿ 110
กลุ่มสินค้าทั้งหมด / ALL PRODUCT 

| อุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับร้านเบเกอรี่ และร้านอาหาร |

PLU 7992

ทำขนมและอาหารได้อย่างมืออาชีพ มาตรฐานอุตสาหกรรม กำลังไฟ 3.2kW พร้อม upper heat และ lower heat ติดตั้งฟรีใน กทม. และปริมณฑล

฿ 59,000 ฿ 59,000
฿ 44,000 ฿ 44,000 -25%

PLU 10630

฿ 43,000 ฿ 43,000
| ข้อมูลข่าวสารและบริการ |