| สินค้าแนะนำ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ |

| อุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับร้านเบเกอรี่ และร้านอาหาร |

กิจกรรมของเรา / ACTIVITY

WORKSHOP JAPANESE ICECREAM & BEVERAGE REFRESHING 
SAT. 24/8/2019

BUN MILKY SWEET BUTTER WORKSHOP 2
 SAT. 6/7/2019