| สินค้าแนะนำ กลุ่มบรรจุภัณฑ์ |

| อุปกรณ์เครื่องใช้ สำหรับร้านเบเกอรี่ และร้านอาหาร |

กิจกรรมของเรา / ACTIVITY

 PUMPKIN MULTIGRAIN BREAD & PURPLE POTATO CREAM
SAT. 20/7/2019

BUN MILKY SWEET BUTTER WORKSHOP 2
 SAT. 6/7/2019