กล่องอาหาร 4 ช่อง

PLU 2187

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 16 x ยาว 21 x สูง 4.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2144

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 22.5 x สูง 6 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 4137

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 22 x สูง 4.5 cm

฿ 400 ฿ 400

PLU 9044

1 ห่อมี 42 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง - x ยาว - x สูง - cm.

฿ 420 ฿ 420