BENTO : กล่องอาหารญุี่ปุ่น

PLU 2196

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 18 x ยาว 24 x สูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 21 x ยาว 27 x สูง 4.8 cm

฿ 210 ฿ 210
Out of stock
New

PLU 2561

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18 x ยาว 19 x สูง 4 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU 2188

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 16 x ยาว 21 x สูง 4.5 cm.

฿ 125 ฿ 125

PLU 2187

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 16 x ยาว 21 x สูง 4.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2144

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 22.5 x สูง 6 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 2143

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 18 x ยาว 23.4 x สูง 6.5 cm

฿ 180 ฿ 180

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm.

฿ 140 ฿ 140

PLU 9043

1 ห่อมี 42 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 19.5 x ยาว 24 x สูง 4 cm.

฿ 420 ฿ 420

PLU 2183

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาดกว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 2133

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ชุด กว้าง 18.0 x ยาว 21.0 x สูง 4.8 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 2136

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 21.5 x ยาว 26 x สูง 5 cm.

฿ 275 ฿ 275

PLU 2139

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12ห่อ กว้าง 18.5 x ยาว 23.5 x สูง 4.5cm.

฿ 175 ฿ 175

PLU 2141

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ชุด กว้าง 18.0 x ยาว 21.0 x สูง 4.8 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 2142

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 17.0 x ยาว 22.5 x สูง 6.0 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 2162

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 20 x ยาว 26 x สูง 4 cm.

฿ 300 ฿ 300

PLU 2167

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 2 ห่อ กว้าง 19.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.5 cm

฿ 860 ฿ 860

PLU 4137

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 22 x สูง 4.5 cm

฿ 400 ฿ 400

PLU 9041

1 ห่อมี 45 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 16.2 x ยาว 23.2 x สูง 3.5 cm

฿ 423 ฿ 423

PLU 9042

1 ห่อมี 42 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 19.2 x ยาว 23.8 x สูง 3.6 cm

฿ 420 ฿ 420

PLU 9044

1 ห่อมี 42 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง - x ยาว - x สูง - cm.

฿ 420 ฿ 420

PLU 9045

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 20.7 x ยาว 26.5 x สูง 3.7 cm.

฿ 630 ฿ 630

PLU 9046

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 20.7 x ยาว 26.7 x สูง 3.2 cm.

฿ 630 ฿ 630

PLU 9111

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12.5 x ยาว 18 x สูง 5 cm.

฿ 260 ฿ 260