กล่องอาหาร 1 ช่อง

PLU 2184

1ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 5.5cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 9540

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 20.5 x ยาว 25 x สูง 7.5cm

฿ 420 ฿ 420

PLU 2131

งานสั่งผลิตขั้นต่ำการสั่งซื้อ 6,000 ชิ้น

฿ 275 ฿ 275

PLU 9141

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 4cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 7192

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2, ก้น 17.5, สูง 5.2cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 7193

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 12.2 x ยาว 17.5 x สูง 7cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 9145

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.7 x ยาว 17 x สูง 5.4cm

฿ 120 ฿ 120