กล่องอาหาร 2 ช่อง

PLU 7203

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 4cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 9187

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 14 x ยาว 19 x สูง 5cm

฿ 60 ฿ 60