FOOD CONTAINERS : กล่องใส่อาหาร

PLU 9531

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 15.5 x ยาว 21.5 x สูง 3.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 9314

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 4.3 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2195

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 12.5 x ยาว 18.5 x สูง 4.8 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2591

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 4.3 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2592

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 5 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2593

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 11.8 x ยาว 17.3 x สูง 6.4 cm

฿ 88 ฿ 88

PLU 2054

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2099

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 11 x ยาว 16.5 x สูง 7 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 4278

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 16.5 x ยาว 23.5 x สูง 4.2 cm

฿ 132 ฿ 132

PLU 4276

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 14 x ยาว 22 x สูง 5.5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 4275

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 14 x ยาว 22 x สูง 5.5 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 4274

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 18.5 x ยาว 21.5 x สูง 4.5 cm

฿ 128 ฿ 128

PLU 4272

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 15 x ยาว 21 x สูง 4 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU 9598

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 7.2 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 9547

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 5 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 9546

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19.5 x สูง 4.5 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 9448

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 9449

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 9309

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 11.5 x ยาว 16.5 x สูง 5 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU2198

1 ห่อมี 30 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 17 x ก้น 10 x สูง 7.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 2196

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 18 x ยาว 24 x สูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด กว้าง 21 x ยาว 27 x สูง 4.8 cm

฿ 210 ฿ 210

PLU 2069

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 11 x ยาว 17 x สูง 5.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2194

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 5.4 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2566

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 15.5 x ก้น 12 x สูง 4.5 cm

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 2551

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 11.5 x ยาว 17.0 x สูง 5.5 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 9544

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 12 x ก้น 9 x สูง 8.5 cm

฿ 95 ฿ 95
New

PLU 2488

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 7.5 x ยาว 12.5 x สูง 5.7 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2431

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia.ปาก 15 x ก้น 11.5 x สูง 6.2 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2430

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia.ปาก 11.5 x ก้น 7 x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 9444

1 ห่อ มี 25 ชุด | 1 ลัง มี 10 ห่อ, ขนาดรวมปิดฝา กว้าง 12.7 x ยาว 18.5 x สูง 7 cm (ราคาที่แสดงเป็นราคาปลีกต่อห่อ)

฿ 160 ฿ 160

PLU 2025

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด (W) 12 x (L) 15 x (H) 6 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 2024

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด W 14.5 x L19.3 x H 6.7 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 9441

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 18 x สูง 4.5 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU9442

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 12.5 x ยาว 18 x สูง 6.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 9411

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 10 x ยาว 13.5 x สูง 5.5 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2187

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 16 x ยาว 21 x สูง 4.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2081

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด กว้าง 12 x ยาว 17.5 x สูง 7.5 cm

฿ 80 ฿ 80
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy