All PACKAGING : บรรจุภัณฑ์ทั้งหมด

New

PLU 1974

1 ห่อมี 20 ชิ้น | กว้าง 11.5 x ยาว 22 x สูง 3 cm

฿ 195 ฿ 195
New

PLU 1975

1 ห่อมี 20 ชิ้น | กว้าง 11.5 x ยาว 22 x สูง 3 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2554

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด DIA ปาก 12 x DIA ก้น 9 x สูง 4 cm

฿ 60 ฿ 60
New

PLU 8884

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดกว้าง 17.5 x ยาว 22.5 x สูง 2.7 cm

฿ 155 ฿ 155
New

PLU 8883

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 19 x สูง 4.9 cm (กล่องไม่รวมฝา)

฿ 185 ฿ 185
New

PLU 8880

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 19 x สูง 4.9 cm (กล่องไม่รวมฝา)

฿ 185 ฿ 185
New

PLU 8878

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 13.5 x ยาว 20 x สูง 1 cm

฿ 80 ฿ 80
New

PLU 8876

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 19.0 x ยาว 24.5 x สูง 2.0 cm

฿ 258 ฿ 258
New

PLU 8875

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.0 x ยาว 20.0 x สูง 2.0 cm

฿ 128 ฿ 128
New

PLU 8866

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. 18 x สูง 2.5 cm, (ใช้ปิดชามเยื่อไผ่ PLU 9333)

฿ 160 ฿ 160
New

PLU 8865

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | ขนาดกว้าง 16.9 x สูง 3.6 cm

฿ 130 ฿ 130
New

PLU 8864

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. 17.0 x สูง 1.0 cm

฿ 122 ฿ 122
New

PLU 8874

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 5 ห่อ | ขนาดกว้าง 17.5 x ยาว 22.5 x สูง 2.7 cm

฿ 225 ฿ 225
New

PLU 8870

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 17.2 x ยาว 22.2 x สูง 4 cm (กล่องไม่รวมฝา)

฿ 310 ฿ 310
New

PLU 8869

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9 cm

฿ 105 ฿ 105
New

PLU 8867

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 9.0 x ก้น Dia. 6.0 x สูง 13.6 cm

฿ 220 ฿ 220
New

PLU 8868

ห่อละ 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 9 ก้น 6 สูง 16.7 cm

฿ 275 ฿ 275
New

PLU 8862

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ, ขนาดกว้าง 22.2 x ยาว 20.4 x สูง 3.2 cm

฿ 400 ฿ 400
New

PLU 8860

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 17.2 x ยาว 22 x สูง 4.4 cm

฿ 320 ฿ 320
New

PLU 8856

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด กว้าง 12.3 x ยาว 16 x สูง 4 cm

฿ 130 ฿ 130
New

PLU 8859

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 15.5 x ยาว 23 x สูง 5.5 cm

฿ 310 ฿ 310
New

PLU 8851

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 18 x ยาว 25 x สูง 5 cm

฿ 345 ฿ 345
New

PLU 8855

1 ห่อมี 50 ชิ้น 1 ลังมี 20 ห่อ | ขนาด กว้าง 14.5 x ยาว 19 x สูง 4.5 cm

฿ 150 ฿ 150
New

PLU 8863

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia. ปาก 17 cm x Dia. ก้น 7 cm (ชามไม่รวมฝา)

฿ 130 ฿ 130

PLU 8138

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 9.5 x สูง 4 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 8102

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 9.8 x สูง 2.5 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 7165

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 9.8 x ก้น Dia. 5.8 x สูง 15.2 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 2148

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.8 x สูง 3.5 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 2989

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก DIA. 7.8 x ก้น 5 x สูง 8.2 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 2990

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia 7.8 x ก้น 5 x สูง 10.2 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 7029

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 7 x ยาว 11 Inches

฿ 54 ฿ 54

PLU 6679

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาดกว้าง 2.5 x ยาว 16 cm

฿ 38 ฿ 38

PLU 11122

1 ห่อมี 10 ชุด | กว้าง 15.3 x ยาว 12.4 x สูง 4.2 cm

฿ 68 ฿ 68

PLU 11121

1 ห่อมี 10 ชุด | กว้าง 12.5 x ยาว 10 x สูง 3.0 cm

฿ 52 ฿ 52

PLU 11120

1 ห่อมี 10 ชุด | กว้าง 9.6 x ยาว 7.6 x สูง 3.0 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 11118

1 ห่อมี 10 ชุด | กว้าง 9.6 x ยาว 7.6 x สูง 3.0 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 11117

1 ห่อมี 10 ชุด | กว้าง 9.3 x ยาว 6.3 x สูง 3.6 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 11116

1 ห่อมี 10 ชุด | กว้าง 9.3 x ยาว 6.3 x สูง 3.6 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 11115

1 ห่อมี 10 ชุด | กว้าง 9.3 x ยาว 6.3 x สูง 3.6 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 11114

1 ห่อมี 10 ชุด | กว้าง 11 x ยาว 8.4 x สูง 3.3 cm

฿ 40 ฿ 40
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy