GRACZ (BIO DEGRADABLE CONTAINER)

เกรซ : บรรจุภัณฑ์ไบโอเยื่อพืชธรรมชาติสำหรับใส่อาหาร (วัสดุจากชานอ้อยและเยื่อไผ่)

PLU 9339

฿ 80 ฿ 80

PLU 9340

฿ 110 ฿ 110