NEWS & PROMOTION

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 นี้

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ 20 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565 นี้

(กรณียอดสั่งซื้อต่ำกว่า 1,500 คิดค่าจัดส่งเหมาจ่าย 200 บาท)

เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ (กรณีส่งต่างจังหวัดสินค้าจะถูกจัดส่งผ่านขนส่ง ซึ่งจะมีการคิดค่าขนส่งปลายทางตามจริงค่ะ)

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy