กล่องอาหาร 5 ช่อง

PLU 2188

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 16 x ยาว 21 x สูง 4.5 cm.

฿ 125 ฿ 125

PLU 9043

1 ห่อมี 42 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 19.5 x ยาว 24 x สูง 4 cm.

฿ 420 ฿ 420

PLU 2136

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 21.5 x ยาว 26 x สูง 5 cm.

฿ 275 ฿ 275

PLU 2162

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 20 x ยาว 26 x สูง 4 cm.

฿ 300 ฿ 300

PLU 9045

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 20.7 x ยาว 26.5 x สูง 3.7 cm.

฿ 630 ฿ 630

PLU 9046

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 4 ห่อ กว้าง 20.7 x ยาว 26.7 x สูง 3.2 cm.

฿ 630 ฿ 630