BANK : บัญชีธนาคารของบริษัทฯ

PROMTPAY ID : 0105540092324
ธนาคารกรุงเทพ
สาขาพลับพลาไชย
บัญชีกระแสรายวัน
 ธนาคารกรุงเทพ
สาขาพลับพลาไชย
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 001-3-30449-8
 ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 726-1-01172-1
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสำนักงานรัชโยธิน
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 111-2-94227-5