BANK : บัญชีธนาคารของบริษัทฯ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขาพลับพลาไชย
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 001-3-30449-8
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
บัญชีกระแสรายวัน
เลขที่บัญชี 726-1-01172-1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาสะพานตากสิน
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 153-1-18179-1
ธนาคารกรุงไทย
สาขาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(จตุจักร)
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 035-1-54197-7
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขาสำนักงานรัชโยธิน
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 111-2-94227-5
ธนาคารยูโอบี
สาขาแจ้งวัฒนะ
บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 757-316-070-7