กล่องอาหาร 3 ช่อง

PLU 2589

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลัง 6 ห่อ | ขนาด กว้าง 19.2 x ยาว 21.7 x สูง 4.2 cm

฿ 175 ฿ 175

PLU 4278

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 16.5 x ยาว 23.5 x สูง 4.2 cm

฿ 132 ฿ 132

PLU 4276

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 14 x ยาว 22 x สูง 5.5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 4275

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 14 x ยาว 22 x สูง 5.5 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 4274

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 18.5 x ยาว 21.5 x สูง 4.5 cm

฿ 128 ฿ 128

PLU 9448

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดกว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

฿ 185 ฿ 185

PLU 9449

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด กว้าง 16 x ยาว 22.5 x สูง 4.4 cm

฿ 185 ฿ 185

PLU 2561

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18 x ยาว 19 x สูง 4 cm

฿ 119 ฿ 119

PLU 2560

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 18 x ยาว 19 x สูง 4 cm

฿ 120 ฿ 120
New

PLU 2077

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 14.0 x ยาว 20.5 x สูง 5.0 cm

฿ 105 ฿ 105
New

PLU 9542

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 17.5 x ยาว 21.0 x สูง 4.0 cm

฿ 186 ฿ 186

PLU 9543

1 ห่อมี 25 ชุด | กว้าง 17.5 x ยาว 21.0 x สูง 4.0 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 2183

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาดกว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 2181

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ, ขนาดกว้าง 18.0 x ยาว 24.0 x สูง 4.0 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 2422

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 16.0 x ยาว 22.5 x สูง 4.0 cm

฿ 215 ฿ 215

PLU 2421

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 16.0 x ยาว 22.5 x สูง 4.0 cm

฿ 215 ฿ 215

PLU 4403

1 ห่อมี 100 ชุด | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 17.0 x ยาว 20.5 x สูง 4.7 cm

฿ 400 ฿ 400

PLU 2142

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาดกว้าง 17.0 x ยาว 22.5 x สูง 6.0 cm

฿ 205 ฿ 205

PLU 2141

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 18.0 x ยาว 21.0 x สูง 4.8 cm

฿ 184 ฿ 184

PLU 2084

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อกว้าง 14.0 x ยาว 22.0 x สูง 5.5 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 2414

1 ห่อมี 25 ชุด| 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 14.0 x ยาว 21.5 x สูง 5.0 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 2412

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 14.0 x ยาว 21.5 x สูง 5.0 cm

฿ 195 ฿ 195

PLU 9042

1 ห่อมี 42 ชุด | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 19.2 x ยาว 23.8 x สูง 3.6 cm

฿ 420 ฿ 420
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy