กล่องอาหาร 3 ช่อง

PLU 2182

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 18 x ยาว 24x สูง 4 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 7197

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 14.5 x ยาว 22 x สูง 5.2cm

฿ 185 ฿ 185

PLU 2142

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 17 x ยาว 22.5 x สูง 6 cm

฿ 190 ฿ 190