BAKERY PACKAGING : บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่

ทางเราจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ สำหรับ เบเกอรี่, ขนมปัง, ขนมอบ และอาหารอบ หลายชนิด 
 
 
CLICK บนหมวดย่อย เพื่อดูประเภทสินค้าที่คุณสนใจ


 
> สั่งซื้อทางหน้าเว็บ หรือสอบถาม และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: 

PLU 10106

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W6.5 x L9.6 x H4.5cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 10105

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W6.5 x L9.6 x H4.5 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 10088

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ W7.7 x L12.5 x H5.5 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 10087

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 35 ห่อ W8.5 x L13.5 x H5 cm

฿ 56 ฿ 56

PLU 10086

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ W12.0 x L14.0 x H6.0 cm

฿ 36 ฿ 36

PLU 10085

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W7.5 x L10.5 x H4.5 cm

฿ 38 ฿ 38

PLU 5571

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 18.5 x ฐาน 18.5 x สูง cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 5561

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 9 x ยาว 15.5 x สูง 6 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 5570

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 8.5 x ยาว 12.5 x สูง 6.5 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 4543

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 32 ห่อ ยาว 15.5 x กว้าง 7 x สูง 8cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 10084

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W6.5 x L9.5 x H4.5 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 10083

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W11.5 x L20.2 x H5.2 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 10082

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W11.2 x L20.2 x H5.2 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 10081

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W9.2 x L17.4 x H5.2 cm.

฿ 42 ฿ 42

PLU 10080

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W9.2 x L17.4 x H5.2 cm

฿ 42 ฿ 42

PLU 10078

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 70 ห่อ W7.5 x L10.5 x H2.7 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 10077

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 70 ห่อ W7.5 x L10.5 x H2.7 cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 10076

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W7.5 x L10.5 x H3.2 cm

฿ 48 ฿ 48

PLU 5558

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 7 x ยาว 12.2 x สูง 6.2 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 5557

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 7.5 x ยาว 8.5 x สูง 5.7 cm

฿ 52 ฿ 52

PLU 5556

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 7.5 x ยาว 7.5 x สูง 3.5 cm

฿ 38 ฿ 38

PLU 5555

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ กว้าง 10 x ยาว 10 x สูง 4.8 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 5551

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ กว้าง 7 x ยาว 11 x สูง 4.5 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 5552

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ กว้าง 9 x ยาว 14 x สูง 3.8 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 5559

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 11 x ยาว 15.5 x สูง 6.5 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 5554

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 8 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 19 x สูง 5.5 cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 5553

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 9.7 x ยาว 15.5 x สูง 4.3 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 5562

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ กว้าง 7 x ยาว 9.5 x สูง 3.5 cm

฿ 45 ฿ 45