BAKERY PACKAGING : บรรจุภัณฑ์เบเกอรี่

เลื่อนลงไปดูสินค้าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดด้านล่าง (หลายหน้า)
 
หรือ CLICK บนหมวดย่อย เพื่อดูประเภทสินค้าที่คุณสนใจ
 
 
> สั่งซื้อทางหน้าเว็บ หรือสอบถาม และขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: 

PLU 10106

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W6.5 x L9.6 x H4.5cm

฿ 28 ฿ 28

PLU 10105

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W6.5 x L9.6 x H4.5 cm

฿ 28 ฿ 28

PLU 10088

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ W7.7 x L12.5 x H5.5 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 10087

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 35 ห่อ W8.5 x L13.5 x H5 cm

฿ 56 ฿ 56

PLU 10086

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ W12.0 x L14.0 x H6.0 cm

฿ 36 ฿ 36

PLU 10085

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W7.5 x L10.5 x H4.5 cm

฿ 38 ฿ 38

PLU 4543

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 32 ห่อ ยาว 15.5 x กว้าง 7 x สูง 8cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 10084

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W6.5 x L9.5 x H4.5 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 10083

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W11.5 x L20.2 x H5.2 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 10082

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W11.2 x L20.2 x H5.2 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 10081

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W9.2 x L17.4 x H5.2 cm.

฿ 42 ฿ 42

PLU 10080

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W9.2 x L17.4 x H5.2 cm

฿ 42 ฿ 42

PLU 10078

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 70 ห่อ W7.5 x L10.5 x H2.7 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 10077

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 70 ห่อ W7.5 x L10.5 x H2.7 cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 10076

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W7.5 x L10.5 x H3.2 cm

฿ 48 ฿ 48