KRATHONG FOIL : ถาดฟอยล์ กระทงฟอยล์

เราจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ ถาดฟอยล์ (Foil Tray), กระทงฟอยล์ (Foil Liner) และ แผ่นฟอยล์ (Foil Sheet) สำหรับใช้อบอาหาร และขนม หลายไซส์, สี และทรง

สำหรับ อบ เค้ก, คัพเค้ก, เค้กหน้านิ่ม, เค้กกล้วยหอม, ขนมปัง หน้าต่างๆ, บราวนี่, พาย หรืออาหารเช่น ไก่อบ, ผักโขมอบชีส, ลาซัญญ่า

PLU 10106

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W6.5 x L9.6 x H4.5cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 10105

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W6.5 x L9.6 x H4.5 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 10088

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ W7.7 x L12.5 x H5.5 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 10087

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 35 ห่อ W8.5 x L13.5 x H5 cm

฿ 56 ฿ 56

PLU 10086

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ W12.0 x L14.0 x H6.0 cm

฿ 36 ฿ 36

PLU 10085

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W7.5 x L10.5 x H4.5 cm

฿ 38 ฿ 38

PLU 10084

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 65 ห่อ W6.5 x L9.5 x H4.5 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 10083

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W11.5 x L20.2 x H5.2 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 10082

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W11.2 x L20.2 x H5.2 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 10081

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W9.2 x L17.4 x H5.2 cm.

฿ 42 ฿ 42

PLU 10080

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W9.2 x L17.4 x H5.2 cm.

฿ 42 ฿ 42

PLU 10078

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 70 ห่อ W7.5 x L10.5 x H2.7 cm.

฿ 50 ฿ 50

PLU 10077

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 70 ห่อ W7.5 x L10.5 x H2.7 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 10076

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ W7.5 x L10.5 x H3.2 cm.

฿ 48 ฿ 48

PLU 5555

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 10.0 x ยาว 10.0 x สูง 4.8 cm.

฿ 70 ฿ 70

PLU 10074

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ปาก 7.3 x ฐาน 5 x สูง 3.2 cm

฿ 250 ฿ 250

PLU 10073

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ | ปาก 7.3 x ฐาน 5 x สูง 3.2 cm

฿ 250 ฿ 250

PLU 10072

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ปาก 7.3 x ฐาน 5 x สูง 3.2 cm

฿ 250 ฿ 250

PLU 10071

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ปาก 7.3 x ฐาน 5 x สูง 3.2 cm

฿ 250 ฿ 250

PLU 10070

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ ปาก 5.5 x ฐาน 3.3 x สูง 2 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 10068

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ ปาก 3.8 x ฐาน 2.3 x สูง 1.7 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 10067

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 50 ห่อ ปาก 3.5 x ฐาน 2 x สูง 2 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 10065

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 24 ห่อ ปาก 4.8 x ฐาน 3.7 x สูง 2 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 10064

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 21 ห่อ ปาก 7.5 x ฐาน 3.8 x สูง 5.7 cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 10063

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 21 ห่อ ปาก 5.8 x ฐาน 4.3 x สูง 2.6 cm

฿ 200 ฿ 200

PLU 10062

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 18 ห่อ ปาก 6 x ฐาน 4.5 x สูง 2.2 cm

฿ 200 ฿ 200

PLU 10060

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 7.3 x ฐาน 5 x สูง 3.3 cm

฿ 270 ฿ 270

PLU 10058

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 15 ห่อ ปาก 8 x ฐาน 6.3 x สูง 2.7 cm

฿ 270 ฿ 270

PLU 10056

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 10 x ฐาน 8.3 x สูง 2.2 cm

฿ 300 ฿ 300

PLU 10057

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 7.5 x ฐาน 6 x สูง 2.5 cm

฿ 270 ฿ 270

PLU 10032

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 14.2 x สูง 4.8 cm

฿ 31 ฿ 31

PLU 10001

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 70 ห่อ ปาก 6.3 x ฐาน 4 x สูง 4.3 cm

฿ 37 ฿ 37

PLU 10000

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 70 ห่อ ปาก 6.3 x ฐาน 4 x สูง 4.3 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 10055

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปากกว้าง 8.0 x ยาว 12.0 x สูง 3.5 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 10054

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปากกว้าง 8.0 x ยาว 12.0 x สูง 3.5 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 10053

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 45 ห่อ กว้าง 9.2 x ยาว 14.2 x สูง 7.4 cm. (รวมฝา)

฿ 35 ฿ 35

PLU 10052

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 70 ห่อ กว้าง 7.6 x ยาว 7.6 x สูง 3.0 cm.

฿ 33 ฿ 33

PLU 10051

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 70 ห่อ กว้าง 7.6 x ยาว 7.6 x สูง 3.0 cm.

฿ 33 ฿ 33

PLU 10104

1 ห่อมี 5 ชิ้น | 1 ลังมี 42 ห่อ กว้าง 8 x ยาว 28 x สูง 7cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 10007

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 60 ห่อ ปาก 8.2 x ฐาน 5.5 x สูง 3.5 cm

฿ 30 ฿ 30