Gracz Bio เยื่อไผ่ แก้วน้ำ 22 oz (ไม่รวมฝา)

Attribute:

SKU : PLU 8868

ห่อละ 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 9 ก้น 6 สูง 16.7 cm

Share

PLU 8868 22 oz Gracz Bio เยื่อไผ่ แก้วน้ำ 22 oz (ไม่รวมฝา)
SIZE (cm)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz)
A916.722
B6
วัสดุ (MATERIAL): เยื่อไผ่
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ  (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK) : 275 บาท/ห่อ

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy