FEST BIO (บรรจุภัณฑ์ จากเยื่อธรรมชาติ)

PLU 9468

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 16.5 xยาว 22 xสูง 6.5 cm

฿ 315 ฿ 315

PLU 9461

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 11 xยาว 17 xสูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 9462

1 ห่อมี 25 ชิ้น | กว้าง 12.0 x ยาว 18.0 x สูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 9459

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 15.5 x ยาว 24.5 x สูง 5 cm

฿ 300 ฿ 300

PLU 9466

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14.0 x ฐาน - x สูง 4.6 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 9465

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16.0 x ฐาน - x สูง 5.5 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 9464

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 17.5 x ฐาน - x สูง 6 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 9460

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 21 x ยาว 21 x สูง 6.5 cm

฿ 360 ฿ 360

PLU 9457

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 12.5 x ยาว 17 x สูง 6.5 cm

฿ 145 ฿ 145

PLU 9456

1 ห่อมี 50 ชิ้น | กว้าง 12.5 x ยาว 17 x สูง 5 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU 9356

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 10 x ยาว 16 x สูง 5.5 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 9355

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 23 x ฐาน 16.5x สูง 1.7 cm.

฿ 125 ฿ 125
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy