แก้วน้ำดื่ม PP 12 oz ลายเกล็ดแก้วใส ปาก 85 mm

PLU 2380

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 85mm, ก้น 5.5cm, สูง 11.5cm

Share

PLU 2380  แก้วน้ำดื่ม PP 12 oz ลายเกล็ดแก้วใส ปาก 85 mm
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A8.511.512
B5.5
วัสดุ (MATERIAL)
: PP
บรรจุห่อละ (PIECE/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ  (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 28 บาท/ห่อ