แก้ว น้ำดื่ม PET ใส 16 oz. ปาก 95 mm. E

PLU 2381

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 95mm, ก้น 6cm, สูง 12.5cm

Share

PLU 2381
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A9.512.516
B6
วัสดุ (MATERIAL): PET
บรรจุห่อละ (PIECE/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ  (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 75 บาท/ห่อ