Gracz Bio เยื่อไผ่กล่องอาหาร 1000 ml (ไม่รวมฝา)

Attribute:

SKU : PLU 8890

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด กว้าง 13 x ยาว 22 x สูง 6.8 cm

Share

PLU 8890 Gracz Bio เยื่อไผ่กล่องอาหาร 1000 ml (ไม่รวมฝา)
SIZE (cm)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml)
13226.81000
วัสดุ (MATERIAL): เยื่อไผ่
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 50 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 290 บาท/ห่อ  

การใช้งาน

  • ใช้ร่วมกับฝาเยื่อไผ่  PLU 8896
  • สามารถนำกล่องไบโอเยือไผ่เข้าไมโครเวฟหรือเตาอบได้
  • หลีกเลี่ยงการวางใกล้เปลวไฟ
  • ตัวกล่องย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเมื่อทิ้ง

Unipakcentershop website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy