กระดาษรองเค้กสี 2 ปอนด์

PLU 8015

1 ห่อมี 10 ชิ้น 1 ลังมี 10 ห่อ | กว้าง 23.5 x ยาว 23.5 cm.

Share

วัสดุ   : กระดาษ
ขนาด : กว้าง 23.5 x ยาว 23.5 cm.
บรรจุห่อละ : 10 ชิ้น
บรรจุลังละ : 10 ห่อ
ราคา : 25 บาท/ห่อ 

กระดาษรองเค้กสี 2 ปอนด์ : สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ใช้วางรองขนมเค้ก สี และ ลายของกระดาษรองอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละรอบของสินค้า