OUT OF STOCK

Pre-Order

PLU 1600

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16.5 x ฐาน 114 x สูง 6.5 cm

฿ 190 ฿ 190
Out of stock
Pre-Order

PLU 8715

1 ห่อมี 10 ชิ้น | ขนาดกว้าง 13 x ยาว 19 x สูง 21 cm

฿ 54 ฿ 54
Out of stock
Pre-Order

PLU 8717

1 ห่อมี 10 ชิ้น | ความหนา 23x กว้าง 15 x สูง 23.5 cm

฿ 65 ฿ 65
Out of stock
Pre-Order

PLU 1163

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 1.2 x สูง 21 cm

฿ 49 ฿ 49
Out of stock
Pre-Order

PLU 6654

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ ขนาด ช้อนกว้าง 3.5, ส้อมกว้าง 2.5 x ยาว 16 cm.

฿ 85 ฿ 85
Out of stock
Pre-Order

PLU 10056

1 ห่อมี 500 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 10 x ฐาน 8.3 x สูง 2.2 cm

฿ 300 ฿ 300
Out of stock
Pre-Order

PLU 1555

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 7.5 x ก้น 5.7 x สูง 5.6 cm.

฿ 140 ฿ 140
Out of stock
Pre-Order

PLU 1553

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 7.5 cm.

฿ 155 ฿ 155
Out of stock

PLU 2686

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 13.5 x ฐาน 10.4 x สูง 12.5 cm

฿ 135 ฿ 135
Out of stock

PLU10043

1 ห่อมี 100 แผ่น | 1 ลังมี 100 ห่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง 11.5cm

฿ 65 ฿ 65
Out of stock

PLU 10042

1 ห่อมี 100 แผ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง 11.5cm ห่อเค้ก / พาย ได้ 1 ชิ้น

฿ 105 ฿ 105
Out of stock

PLU 2617

1 ห่อมี 20 ชิ้น | 1 ลังมี 5 ห่อ ปาก 10 x ฐาน 7 x สูง 13.3 cm

฿ 185 ฿ 185
Out of stock

PLU 2691

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 16 x ฐาน 13 x สูง 14 cm

฿ 265 ฿ 265
Out of stock

PLU 2669

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ปาก 8.5 x ฐาน 8.5 x สูง 6 cm

฿ 175 ฿ 175
Out of stock

PLU 2689

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 13 x ยาว 13 x สูง 14 cm

฿ 230 ฿ 230
Out of stock

PLU 2671

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ ปาก 15.5 x ฐาน 15.5 x สูง 17.5 cm

฿ 300 ฿ 300
Out of stock

PLU 2683 รอโรงงานแจ้ง ติดปห.การผลิต

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 8.3 x ยาว 8.3 x สูง 6 cm

฿ 175 ฿ 175
Out of stock

PLU 2685

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ กว้าง 11.2 x ยาว 11.2 x สูง 11.2 cm

฿ 155 ฿ 155
Out of stock

PLU 8712

1 ห่อมี 10 ชิ้น | กว้าง 23.6 x ยาว 24.2 x สูง 4 cm

฿ 110 ฿ 110
Out of stock
Pre-Order

PLU 1791

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 6.5 x สูง 14 cm

฿ 185 ฿ 185
Out of stock
Pre-Order

PLU 1562

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.7 x สูง 5.5 cm.

฿ 55 ฿ 55
Out of stock
Pre-Order

PLU 9336

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 15.5 x ฐาน 4.5 x สูง 5.5 cm

฿ 105 ฿ 105
Out of stock

PLU 2687 รอโรงงานแจ้ง ติดปห.การผลิต

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 11.5 x สูง 9 cm

฿ 130 ฿ 130
Out of stock

PLU 8167

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 2.2 cm.

฿ 55 ฿ 55
Out of stock
Pre-Order

PLU 5169

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ กว้าง 11.5 x ยาว 17.5 x สูง 4.5 cm (สั่งผลิตขั้นต่ำ 3 ลัง)

฿ 180 ฿ 180
Out of stock
Pre-Order

PLU 1564

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 7.2 cm.

฿ 60 ฿ 60
Out of stock
Pre-Order

PLU 2998

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ขนาดปาก 6 x ฐาน 4.2 x สูง 5.5 cm.

฿ 30 ฿ 30
Out of stock

PLU 2621

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 16 x ฐาน 14 x สูง 14 cm

฿ 125 ฿ 125
Out of stock
Pre-Order

PLU 2701

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 80 x ก้น 52 x สูง 93 mm

฿ 75 ฿ 75
Out of stock

PLU 3192

1 ห่อมี 6 ชิ้น | 1 ลังมี 6 ห่อ กว้าง 13.5 x ยาว 13.5 x สูง 5 cm

฿ 110 ฿ 110
Out of stock
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy