FEST (DEGRADABLE CONTAINER)

เฟสท์ : บรรจุภัณฑ์ปลอดภัยสำหรับใส่อาหาร (วัสดุกระดาษ FOOD GRADE หรือ เยื่อธรรมชาติจากชานอ้อย)
 

PLU 10606

฿ 35 ฿ 35