9.5 cm

PLU 5568

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

฿ 20 ฿ 20

PLU 8106

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 1.5 cm

฿ 45 ฿ 45

PLU 2155

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 3 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 8112

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 3.5 cm.

฿ 55 ฿ 55

PLU 8115

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

฿ 24 ฿ 24

PLU 8056

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 9.5 x สูง 1 cm.

฿ 23 ฿ 23
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy