8.5 cm

PLU 5569

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 4 cm.

฿ 45 ฿ 45

PLU 8147

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 2 cm.

฿ 60 ฿ 60

PLU 1098

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 4 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 1520

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ปาก 8.5 x สูง 1 cm.

฿ 23 ฿ 23

PLU 1517

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9 x สูง 1 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 9394

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 14 x สูง 0.8 cm.

฿ 110 ฿ 110
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy