GALLON : แกลลอน, ขวดน้ำยาล้างจาน

PLU 1483

ขั้นต่ำ 1 ใบ | กว้าง 13.5 x ยาว 18.0 x สูง 29.5 cm

฿ 41 ฿ 41

PLU 1481

ขั้นต่ำ 1 ใบ | กว้าง 13.5 x ลึก 17.5 x สูง 21 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 1480

ขั้นต่ำ 1 ใบ | กว้าง 8 x ยาว 8 x สูง 23 cm

฿ 16 ฿ 16

PLU 1482

ขั้นต่ำ 1 ใบ | กว้าง 13.5 x ยาว 17.5 x สูง 24 cm

฿ 32 ฿ 32

PLU 1452

ขั้นต่ำ 1 ใบ | 1กว้าง 11.5 x ลึก 17.5 x สูง 22 cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 1453

ขั้นต่ำ 1 ใบ | กว้าง 18.5 x ลึก 12 x สูง 24.5 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 1454

ขั้นต่ำ 1 ใบ | กว้าง 18.5 x ยาว 17.5 x สูง 28.5 cm

฿ 42 ฿ 42