PET Bottle : ขวดน้ำ PET

PLU 1348

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 7.5 x สูง 9.5 cm

฿ 375 ฿ 375

PLU 1307

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 7.5 x สูง 9.5 cm

฿ 375 ฿ 375

PLU 1347

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 7.5 x สูง 9.5 cm

฿ 375 ฿ 375

PLU 1389

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x กว้าง 6 x ยาว 6 x สูง 17.4 cm

฿ 495 ฿ 495

PLU 1384

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3.4 x ก้น DIA 5 x สูง 19 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 1381

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3.4 x ก้น DIA 5.3 x สูง 16 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 1379

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3.4 x ก้น DIA 5 x สูง 15 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 1378

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3.4 x กว้าง 4.5 x ยาว 4.5 x สูง 14.5 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 1377

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3.4 x กว้าง 4.3 x ยาว 4.3 x สูง 12.5 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 1367

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x กว้าง 6.5 x ยาว 6.5 x สูง 17 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1366

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5.3 x สูง 15.5 cm

฿ 414 ฿ 414

PLU 1360

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ขนาดขวดกว้าง 4.5 x ยาว 4.5 x สูง(รวมฝา) 11.0 cm, ปากขวด Dia. 2.9 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1359

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x กว้าง 6.5 x ยาว 6.5 x สูง 15.5 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1358

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5.7 x สูง 15.5 cm

฿ 414 ฿ 414

PLU 1357

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 6 x สูง 17.7 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1354

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5.8 x สูง 11 cm

฿ 405 ฿ 405

PLU 1352

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5 x สูง 13.5 cm

฿ 375 ฿ 375

PLU 1346

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5.8 x สูง 16.5 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1353

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 6 x สูง 11 cm

฿ 414 ฿ 414

PLU 1345

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 6 x สูง 21 cm

฿ 450 ฿ 450

PLU 1280

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก DIA 2.2 x ก้น DIA 3.5 x สูง 10 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 1304

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5.5 x สูง 11.8 cm

฿ 375 ฿ 375

PLU 1305

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก 3cm, ก้น 5cm, สูง 15.3 cm

฿ 375 ฿ 375

PLU 1306

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 6 x สูง 15.3 cm

฿ 414 ฿ 414

PLU 1340

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x กว้าง 5 x ยาว 5 x สูง 15.5 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1190

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3.2 x กว้าง 5.5 x ยาว 5.5 x สูง 19.5 cm

฿ 435 ฿ 435

PLU 1339

1 ห่อมี 150 ชิ้น | ปาก DIA 3 x ก้น DIA 5 x สูง 17.5 cm

฿ 414 ฿ 414
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy