Cup holder bag : ถุงหิ้ว, ถุงใส่แก้วน้ำ

PLU 7709

1 ห่อมี 200 กรัม | ขนาดกว้าง 4 x ยาว 14 นิ้ว

฿ 28 ฿ 28

PLU 7701

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 8.5 x กว้าง 12.6 x ยาว 26.5 cm

฿ 22 ฿ 22

PLU 7062

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 25 ลังมี 30 ก.ก. | กว้าง 18 x ยาว 30 in.

฿ 90 ฿ 90

PLU 7070

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 25 ห่อ | กว้าง 18 x ยาว 36 in.

฿ 96 ฿ 96

PLU 7080

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 25 ห่อ | กว้าง 18 x ยาว 40 in.

฿ 94 ฿ 94

PLU 7067

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 12 x ยาว 26 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7068

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 25 ห่อ | กว้าง 14 x ยาว 23 in.

฿ 96 ฿ 96

PLU 7058

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 14 in.

฿ 50 ฿ 50

PLU 7060

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 9 x ยาว 18 in.

฿ 50 ฿ 50

PLU 7061

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 12 x ยาว 20 in.

฿ 50 ฿ 50

PLU 7289

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ, กว้าง 12 x ยาว 26 นิ้ว

฿ 50 ฿ 50

PLU 7139

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 18 x ยาว 30 in.

฿ 50 ฿ 50

PLU 7066

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 9 x ยาว 18 in.

฿ 48 ฿ 48

PLU 7065

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 8 x ยาว 16 in.

฿ 45 ฿ 45

PLU 7064

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ | กว้าง 6 x ยาว 14 in.

฿ 45 ฿ 45

PLU 7063

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ, ขนาดกว้าง 12 x ยาว 20 inch

฿ 48 ฿ 48

PLU 7059

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 8 x ยาว 16 in.

฿ 50 ฿ 50
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy