K-Resin, PS, PP : ถ้วยชิมอาหาร, ชิมเครื่องดื่ม

PLU 3000

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 6.3 x ฐาน 4.3 x สูง 3 cm

฿ 40 ฿ 40

PLU 1556

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 5 cm

฿ 165 ฿ 165

PLU 1554

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก Dia. 7.5 x ฐาน Dia.5.5 x สูง 6.5 cm

฿ 140 ฿ 140

PLU 1568

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 6 x สูง 2.5 cm

฿ 57 ฿ 57

PLU 1560

1 ห่อมี 50 ชิ้น | บรรจุลังละ 40 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 7.5 x ฐาน Dia. 5.7 x สูง 4.3 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 1561

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.7 x สูง 5 cm

฿ 60 ฿ 60
Pre-Order

PLU 1562

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.7 x สูง 5.5 cm

฿ 58 ฿ 58

PLU 1563

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 6.3 x สูง 6 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 1003

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 6 x ฐาน 4 x สูง 5.5 cm.

฿ 15 ฿ 15

PLU 1004

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 6 x ฐาน 4 x สูง 6.2 cm.

฿ 16 ฿ 16

PLU 1017

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 6 x ฐาน 4.7 x สูง 3 cm

฿ 30 ฿ 30

PLU 3003

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.7 x สูง 5 cm.

฿ 53 ฿ 53

PLU 3005

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.7 x สูง 6 cm

฿ 56 ฿ 56

PLU 3006

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 7.3 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 3001

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.7 x สูง 4.3 cm

฿ 45 ฿ 45
Pre-Order

PLU 1564

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.5 x สูง 7.2 cm.

฿ 63 ฿ 63

PLU 1566

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.2 x สูง 9 cm.

฿ 64 ฿ 64

PLU 1565

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ปาก 7.5 x ฐาน 5.4 x สูง 8 cm

฿ 64 ฿ 64

PLU 2998

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ | ขนาดปาก 6 x ฐาน 4.2 x สูง 5.5 cm.

฿ 30 ฿ 30

PLU 1031

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ปาก 6 x ฐาน 4.7 x สูง 3 cm

฿ 50 ฿ 50
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy