PS Cup : กระปุกใส่อาหารพร้อมฝาปิดชนิด PS

PLU 3078

1 ห่อมี 20 ชิ้น | ปาก 7 x ฐาน 5 x สูง 4 cm

฿ 55 ฿ 55

PLU 3071

1 ห่อมี 20 ชุด | ขนาด DIAปาก 7 x ก้น 6 x สูง 5 cm

฿ 80 ฿ 80
Best Seller

PLU 3072

1 ห่อมี 20 ชุด | ปาก 8.5 x ฐาน 7 x สูง 5 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 3341

1 ห่อมี 20 ชุด | ปาก 4.5 x ฐาน 3.2 x สูง 2.5 cm

฿ 29 ฿ 29

PLU 3381

1 ห่อมี 20 ชุด | Dia ปาก 8.1 x ก้น 7 x สูง 4 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 3067

1 ห่อมี 20 ชุด | ปาก 5.8 x ฐาน 5.8 x สูง 4.5 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 3068

1 ห่อมี 16 ชุด | Dia ปาก 6.8 x ก้น 6.3 x สูง 5.0 cm

฿ 56 ฿ 56

PLU 3069

1 ห่อมี 20 ชุด | Dia.ปาก 7.8 x ก้น 7.3 x สูง 5.3 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 3070

1 ห่อมี 20 ชุด | ขนาด Dia.ปาก 8.5 x ก้น 8 x สูง 4.5 cm

฿ 92 ฿ 92

PLU 3312

1 ห่อมี 20 ชุด | ปาก 6.6 x ฐาน 6 x สูง 4.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 3318

1 ห่อมี 24 ชุด | ปาก 8.3 x ฐาน 8.3 x สูง 4.3 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 3320

1 ห่อมี 40 ชุด | ปาก 5.5 x ฐาน 3.5 x สูง 4.3 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 3314

1 ห่อมี 20 ชุด | ปาก 6.5 x ฐาน 6 x สูง 4.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 3073

1 ห่อมี 10 ชุด | ปาก 8 x ฐาน 9 x สูง 4.5 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 3074

1 ห่อมี 100 ชุด | ขนาด Dia.ปาก 5.2 x Dia.ฐาน 3.8 x สูง 3.3 cm

฿ 185 ฿ 185

PLU 3075

1 ห่อมี 10 ชุด | ปาก 6.5 x ฐาน 4.5 x สูง 4.5 cm

฿ 65 ฿ 65
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy