PET Cup : แก้วน้ำดื่ม PET

PLU 7165

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA. ปาก 9.8 x ก้น Dia. 5.8 x สูง 15.2 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 2989

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก DIA. 7.8 x ก้น 5 x สูง 8.2 cm

฿ 60 ฿ 60

PLU 2990

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia 7.8 x ก้น 5 x สูง 10.2 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2582

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก DIA. 9.5 x สูง 7.5 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2583

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก DIA. 9.8 x สูง 8 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2581

1ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก DIA. 9.2 x สูง 6 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2572

ห่อละ 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 9.5 สูง 10 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2395

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia 9.8 cm x ก้น 5.5 cm x สูง 15 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2394

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 9.8 cm x ก้น 6.0 cm x สูง 12 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2382

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 95 mm, ก้น Dia. 5.5 cm, สูง 15cm

฿ 96 ฿ 96

PLU 2985

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 100mm, ก้น 6cm, สูง 14cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 5229

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนดปาก DIA. 14.5 x ก้น 8.5 x สูง 10 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 5227

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 11.5 x ก้น 6 x สูง 9.5 cm.

฿ 110 ฿ 110

PLU 2987

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia 9.8 x ก้น Dia. 5 x สูง 13.5 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 2986

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ขนาดปาก Dia. 9.8 cm x ก้น Dia. 5.2 cm x สูง 11 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 2388

1ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก DIA.95 mm x ก้น 58 mm x สูง 125.5 mm

฿ 100 ฿ 100

PLU 2982

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก DIA. 9.8 x ก้น 6 x สูง 15 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 2381

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก DIA. 9.5 x ก้น DIA. 6 x สูง 12.5 cm

฿ 86 ฿ 86

PLU 2984

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 5.8 x สูง 15.5 cm

฿ 110 ฿ 110

PLU 2983

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 6 x สูง 12.3 cm.

฿ 90 ฿ 90

PLU 2981

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.8 x ก้น Dia. 6.3 x สูง 12 cm

฿ 120 ฿ 120
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy