PP Cup : แก้วน้ำดื่ม PP

PLU 2923

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9.8 cm x ก้น DIA. 5.0 cm x สูง 11 cm

฿ 65 ฿ 65
฿ 50 ฿ 50 -23%

PLU 2924

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก DIA. 9.8 cm x ก้น DIA. 5 cm x สูง 14 cm

฿ 70 ฿ 70

PLU 2988

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.8 x ก้น Dia. 7.0 x สูง 9.0 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 1077

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ปาก 7.3 x ก้น 5.3 x สูง 7.3 cm

฿ 62 ฿ 62

PLU 1557

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาดปาก DIA. 7.5 x ก้น 6 x สูง 2.5 cm

฿ 160 ฿ 160

PLU 2958

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 88mm, ก้น 5.5cm, สูง 15cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 2953

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด ปาก 90mm x ก้น 5.9 x สูง 17 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2532

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ขนาดปาก DIA. 70 mm x ก้น 4.7 x สูง 9 cm

฿ 24 ฿ 24

PLU 2967

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 90mm, ก้น 6cm, สูง 17cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 2531

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ ปาก 60mm, ก้น 4.7cm, สูง 7.5cm

฿ 24 ฿ 24

PLU 2895

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาดปาก Dia. 7 cm, ก้น Dia. 4.3 cm, สูง 7.5 cm

฿ 18 ฿ 18

PLU 2379

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก DIA. 8.5 x ก้น DIA. 5.3 x สูง 9.7 cm

฿ 26 ฿ 26

PLU 2380

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 40 ห่อ, ปาก DIA. 8.5 cm x ก้น DIA. 5.5 cm x สูง 11.5 cm

฿ 28 ฿ 28

PLU 5574

1 ห่อมี 100 ชิ้น | ขนาดปาก Dia. 9.5 x ก้น Dia. 5.5 x สูง 12.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 2891

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาดปาก Dia. 9.5 x ก้น Dia. 6 x สูง 15 cm

฿ 50 ฿ 50

PLU 2889

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 90mm, ก้น 6cm, สูง 14.8cm

฿ 35 ฿ 35

PLU 2890

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ปาก 9 x ก้น 6 x สูง 14.5 cm

฿ 55 ฿ 55
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy