Ice-cream paper cup : ถ้วยไอศกรีมกระดาษ

New

PLU 8190

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia 11 x สูง 0.8 cm

฿ 68 ฿ 68

PLU 2329

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด DIA ปาก 9.5 x DIA ก้น 8 x สูง 6.2 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 2492

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 16 ห่อ, ขนาด DIA ปาก 11 x DIA ก้น 9.5 x สูง 6 cm

฿ 115 ฿ 115

PLU 2491

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ, ขนาด DIA ปาก 9.5 x DIA ก้น 7.5 x สูง 8 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 1580

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm

฿ 69 ฿ 69

PLU 1586

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm

฿ 69 ฿ 69

PLU 1581

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 9.5 x ก้น 8 x สูง 6.5 cm

฿ 80 ฿ 80

PLU 2308

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm

฿ 63 ฿ 63

PLU 1597

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.8 x สูง 5.4 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 1587

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ปาก 7.2 x ก้น 5.7 x สูง 5.5 cm

฿ 69 ฿ 69
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy