Bowl, Lid : กล่องอาหารกลม, ชามบะหมี่, ฝา

PLU 2559

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด DIA ปาก 15 x DIA ก้น 10 x สูง 7 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2558

1 ห่อมี 25 ชุด | 1 ลังมี 12 ห่อ, ขนาด DIA ปาก 15 x DIA ก้น 10.5 x สูง 5 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 9446

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11 x ก้น 8 x สูง 5.8 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 9445

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด Dia ปาก 11 x ก้น 8 x สูง 5.8 cm

฿ 90 ฿ 90

PLU 9447

1 ห่อมี 25 ชุด | ขนาด Dia ปาก 13 x ก้น 8 x สูง 7 cm

฿ 120 ฿ 120

PLU 4222

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 18 cm x ก้น 9 cm x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65
฿ 60 ฿ 60 -8%

PLU2198

1 ห่อมี 30 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 17 x ก้น 10 x สูง 7.5 cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 4085

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 17.5 x ก้น 10.5 x สูง 6.3 cm

฿ 75 ฿ 75

PLU 4084

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14 x ก้น 7 x สูง 6.5 cm

฿ 65 ฿ 65

PLU 4221

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 16 cm x ก้น 7.5 cm x สูง 6.5 cm

฿ 60 ฿ 60
฿ 55 ฿ 55 -8%

PLU 9544

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 12 x ก้น 9 x สูง 8.5 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 2431

1 ห่อมี 25 ชิ้น | ขนาด Dia.ปาก 15 x ก้น 11.5 x สูง 6.2 cm

฿ 95 ฿ 95

PLU 9399

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14.0 x ฐาน 11.3 x สูง 8.5 cm (ใช้คู่กับฝา PLU 9394)

฿ 180 ฿ 180

PLU 4053

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 13.5 x สูง 0.8 cm

฿ 85 ฿ 85

PLU 4052

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 18.0 x ฐาน 8.2 x สูง 6.0 cm

฿ 200 ฿ 200

PLU 4047

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 14.0 x ฐาน 7.0 x สูง 6.7 cm

฿ 130 ฿ 130

PLU 4046

1 ห่อมี 50 ชิ้น | ขนาด Dia ปาก 12.0 x ฐาน 7.5 x สูง 7.0 cm

฿ 190 ฿ 190

PLU 9160

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 12 ห่อ ขนาด Dia ปาก 15 x ฐาน 10.3 x สูง 8.3cm

฿ 150 ฿ 150

PLU 4059

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ขนาด Dia ปาก 14.0 x ฐาน 9.0 x สูง 7.0 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 4076

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ขนาด Dia ปาก 15.0 x สูง 2.0 cm

฿ 105 ฿ 105

PLU 4077

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ขนาด Dia ปาก 14.0 x สูง 0.8 cm

฿ 100 ฿ 100

PLU 4058

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ ขนาด Dia ปาก14.0 x ฐาน 9.0 x สูง 7.0 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 4049

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด Dia ปาก 18.0 x สูง 2.0 cm

฿ 135 ฿ 135

PLU 2288

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 9.5 x Dia.ฐาน 6.0 x สูง 5.5 cm

฿ 125 ฿ 125

PLU 4048

1 ห่อมี 50 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ขนาด Dia ปาก16.5 x ฐาน 8.8 x สูง 6.0 cm

฿ 225 ฿ 225

PLU 2287

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ, ขนาด Dia ปาก 9.5 x ฐาน Dia. 7.5 x สูง 4.2 cm

฿ 125 ฿ 125
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ Privacy Policy