หลอดงอได้ 100ชิ้น/PACK

PLU 10606

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 10 ห่อ ปาก 0.6 x ยาว 26.3 cm.

Share

PLU 10606
SIZE (cm.)DIAMETERLENGTH (L)
0.626.3
วัสดุ (MATERIAL): พลาสติก
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 100 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 10 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 35 บาท/ห่อ