ฝาโดม 95mm เจาะรูกลมปิดถ้วย PET 16-22 oz.

PLU 2155

1 ห่อมี 100 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ | ปาก 10 x สูง 3 cm.

Categories : 9.5cm.

Share

PLU 2155
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)
103
วัสดุ (MATERIAL)          : PET
บรรจุห่อละ (PCS/PACK)   : 100 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX)  : 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK)       : 45 บาท/ห่อ