ถาดฟอยล์ (SS) 4032 + ฝา

Attribute:

SKU : PLU 10037

1 ห่อมี 10 ชิ้น | 1 ลังมี 35 ห่อ | กว้าง 8.5 x ยาว 13.5 x สูง 4.0 cm.

Share

 
วัสดุ (MATERIAL) : ฟอยล์
ขนาด (SIZE): ขอบปากนอก 8.5x13.5 cm.

: ขอบปากใน 7.0x12.0 cm.

: ฐาน 5.5x10.0 cm.

: สูง 4.0 cm.
ความจุ (CAPACITY): ปริมาตร 215 ml. (น้ำหนัก 4.09 g.)
บรรจุห่อละ (PCS/PACK)  : 10 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 35 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 56 บาท/ห่อ