วัสดุ   : กระดาษ
ขนาด : วัดจากขอบด้านนอก กว้าง x ยาว x สูง = 10.0 x 13.0 x 6.5 cm
บรรจุห่อละ : 10 ชิ้น
บรรจุลังละ : 10 ห่อ

ราคา 12 บาท/ห่อ