กระดาษรองเค้กลูกไม้ ขนาด 4.5 นิ้ว

PLU 8018

1 ห่อมี 250 ชิ้น 1 ลังมี 8 ห่อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว

Share

วัสดุ   : กระดาษ
ขนาด : เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
บรรจุห่อละ : 250 ชิ้น
บรรจุลังละ : 8 ห่อ
ราคา : 42 บาท/ห่อ