กระปุก ใส่อาหาร 9262 (4 oz.) + ฝาฉีก Safety Seal

Attribute:

SKU : PLU 3068

1 ห่อมี 16 ชิ้น | 1 ลังมี 15 ห่อ ปาก 6.8 x ฐาน 6.3 x สูง 5.0 cm.

Share

PLU 3068 กระปุก ใส่อาหาร 9262 (4 oz.) + ฝาฉีก Safety Seal
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A6.854
B6.3
วัสดุ (MATERIAL): PS
บรรจุห่อละ (PCS/PACK: 16 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 15 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 55 บาท/ห่อ