ขนาด : กว้าง x ยาว = 18.0 x 20.0 นิ้ว
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม(ประมาณ 53 ใบ)
บรรจุลังละ : 25 กิโลกรัม
ราคา : 90 บาท/ห่อ