ถุงหิ้วสี ขนาด 15 x 27 นิ้ว

PLU 7794

Share

วัสดุ   : PP
ขนาด : กว้าง x ยาว = 15.0 x 27.0 นิ้ว
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม
บรรจุลังละ : 25 ห่อ
ราคา : 90 บาท/ห่อ