ถุงหิ้วขาว ขนาด 18 x 30 นิ้ว

PLU 7139

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 60 ห่อ | กว้าง 18 x ยาว 30 in.

Share

วัสดุ   : PP
ขนาด : กว้าง 18 x ยาว 30 in.
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม
บรรจุลังละ : 60 ห่อ
ราคา : 50 บาท/ห่อ