ถุงคุกกี้ใส PPT ขนาด 9 x 14 นิ้ว

Attribute:

SKU : PLU 7041

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี - ห่อ | กว้าง 9 x ยาว 14 in.

Share

วัสดุ   : PPT
ขนาด : กว้าง 9 x ยาว 14 in.
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม
บรรจุลังละ : 60 ห่อ
ราคา : 50 บาท/ห่อ