ถุงซิปล็อคใส ขนาด 8 x 12 cm.

Attribute:

SKU : PLU 7340

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ ขนาด กว้าง 8 x ยาว 12 cm.

Share

วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง 8 x ยาว 12 cm.
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม (ประมาณ 308 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 50 ห่อ
ราคา : 75 บาท/ห่อ