ถุงซิปล็อคใส ขนาด 9 x 13 cm.

Attribute:

SKU : PLU 7341

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 50 ห่อ ขนาดกว้าง 9 x ยาว 13 in.

Share

วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง 9 x ยาว 13 in.
บรรจุห่อละ : 0.5 ก.ก. (ประมาณ 290 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 50 ห่อ
ราคา  75 บาท/ห่อ