ถุงซิปล็อคใส ขนาด 33 x 51 cm.

Attribute:

SKU : PLU 7310

1 ห่อมี 1 ก.ก. | 1 ลังมี 25 ห่อ, กว้าง 33 x ยาว 51 cm.

Share

วัสดุ   : PE
ขนาด : กว้าง 33 x ยาว 51 cm.
บรรจุห่อละ : 1 กิโลกรัม (ประมาณ 25 ชิ้น)
บรรจุลังละ : 25 ห่อ
ราคา 140 บาท/ห่อ