ถุงหิ้วขาว ขนาด 8 x 16 นิ้ว

PLU 7059

1 ห่อมี 0.5 ก.ก. | 1 ลังมี 30 ห่อ | กว้าง 8 x ยาว 16 in.

Share

วัสดุ   : PP
ขนาด : กว้าง 8 x ยาว 16 in.
บรรจุห่อละ : 0.5 กิโลกรัม
บรรจุลังละ : 30 ห่อ
ราคา 50 บาท/ห่อ