ช้อนพลาสติกคนกาแฟ

Attribute:

SKU : PLU 6021

1 ห่อมี 100 ชิ้น 1 ลังมี 100 ห่อ | ยาว 13 cm.

Share

ขนาด : วัดจากขอบด้านนอก ยาว 13.0 cm
บรรจุห่อละ : 100 ชิ้น
บรรจุลังละ : 100 ห่อ
ราคา 21 บาท/ห่อ