กล่องอาหารกลม PP ใส 13 oz + ฝาใส

PLU 2415

Share

PLU 2415
SIZE (cm.)DIAMETERHEIGHT (H)CAPACITY (oz.)
A12613
B8
วัสดุ (MATERIAL): PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK): 25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX): 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK) : 85 บาท/ห่อ