กล่องอาหาร 1 ช่อง pp (750ml)+ฝา

PLU 2091

1 ห่อมี 25 ชิ้น | 1 ลังมี 20 ห่อ กว้าง 12 x ยาว 17 x สูง 6cm.

Share

PLU 2091
SIZE (cm.)WIDTH (W)LENGTH (L)HEIGHT (H)CAPACITY (ml.)
12176750
วัสดุ (MATERIAL)   : PP
บรรจุห่อละ (PCS/PACK) : 25 ชิ้น
บรรจุลังละ (PACK/BOX) : 20 ห่อ
ราคา (PRICE/PACK): 80 บาท/ห่อ